Šedý zákal se projevuje celou řadou negativních příznaků. Vlivem zkalené čočky dochází ke snížení její průhlednosti, bránění průchodnosti paprsků světla na sítnici a může přetrvávat pocit mlhavého vidění. Mezi další příznaky patří vnímání rozdílné sytosti barev, zdvojené vidění, oslňování a další. Jde o nebolestivý a celkem nepříjemný proces. Rozvoj onemocnění může trvat měsíce nebo roky. Včasný záchyt a operace šedého zákalu má zásadní vliv na kvalitu vidění po zákroku.

Prevence v tomto případě neexistuje, jedinou možností je chirurgické řešení. Dnes se tento operační zákrok provádí téměř výhradně ambulantně. Je velmi rychlý, bezpečný a pro pacienta komfortní. Před operací se provádí komplexní vyšetření očním lékařem pomocí moderní přístrojové techniky a pohovor s pacientem,“ přiblížil průběh předoperačního vyšetření primář a lékařský ředitel Oční kliniky Oftal Juraj Urminský. 

Oční klinika OftalZdroj: Oftal/archiv

Lékař pacientovi vysvětlí průběh celého zákroku a probere s ním nejvhodnější typ nitrooční čočky. „Tady záleží především na stavu očí, dioptrické vadě a životním stylu každého pacienta,“ vysvětlil Urminský. Na trhu dnes existuje celá řada nitroočních čoček: multifokální, torické trifokální, asférické s filtrem modrého světla a zvýšenou ochranou sítnice, které umožňují lepší vidění za šera, nebo nové EDOF čočky s prodlouženou hloubkou ostrosti. „Trendem při operaci šedého zákalu není pouze výměna zkalené čočky za implantát, ale současně také korekce dioptrických vad, kterými klient trpí. Díky tomu se v jednom kroku nejen zbaví zhoršeného zraku, ale také brýlí, čímž se mu po operaci zvýší kvalita života,“ doplnil primář oční kliniky Oftal

Samotná operace šedého zákalu je nebolestivá, provádí se v místním znecitlivění metodou fakoemulzifikace pomocí ultrazvuku. Zkalené jádro čočky je rozmělněno a čočkové hmoty odsáty. Poté chirurg vkládá umělou nitrooční čočku. Operace trvá přibližně 15 až 20 minut a následně pacient odchází domů. „V některých případech provádíme laserem asistovanou operaci šedého zákalu. Tato metoda kombinuje dvě moderní technologie, tj. laser a ultrazvuk,“ vysvětlil primář. Rekonvalescence po zákroku trvá čtyři týdny. Pacient by se měl během této doby vyhnout předklánění, zvedání a nošení těžkých břemen, prašnému prostředí, sauně a bazénu. Měl by také chodit na pravidelné kontroly, než se mu zrak zcela stabilizuje.

Zdroj: Oftal/archivZdroj: Alcon/archivZdroj: Oči jako rys/archivOční klinika Oftal je klinikou rodinného typu. Působí v Brně a její specialisté provádí oční operace již přes 10 let. Díky kvalitnímu přístrojovému vybavení nabízí laserové operace očí, nitrooční operace, operace zaměřené na léčbu šedého zákalu, preventivní vyšetření a diagnostiku zeleného zákalu. Klinika má k dispozici speciální ambulanci na léčbu chorob sítnice, ambulanci estetické chirurgie a specializovanou dětskou ambulanci. Zdejší zdravotnický personál přistupuje ke každému klientovi individuálně a snaží se pro něj navrhnout bezpečné a nejvhodnější řešení. Klinika Oftal podporuje program prevence očních vad a onemocnění a zajišťuje jejich následnou specializovanou léčbu.

www.ocijakorys.cz

Osvětová iniciativa Oči jako rys si klade za cíl vzdělávat širokou veřejnost v oblasti péče o oči a řešení očních vad. Pacienti zde mohou najít komplexní informace o očních vadách. Dozví se, jak se jednotlivé vady projevují a jak ovlivňují vidění, co se s nimi dá dělat a jak si najít vhodné místo, kde jim s řešením očních vad pomohou. Hlavním partnerem tohoto projektu je Alcon. Světový lídr v oblasti inovací produktů  pro vidění a péči o zrak a dodavatel vyspělých technologií, přístrojů a produktů pro všechny významné oční kliniky v České republice. 

MUDr. Juraj Urminský, Ph.D.MUDr. Juraj Urminský, Ph.D.Zdroj: Oftal/archivMUDr. Juraj Urminský, Ph.D.
Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V tamní fakultní nemocnici nastoupil na oční kliniku, kde získal obě atestace v oboru očního lékařství. Nejprve se zabýval problematikou dětské oftalmologie a chirurgie a od roku 1998 se věnuje nitroočním operacím - chirurgii šedého a zeleného zákalu a transplantaci rohovky. V letech 2011 až 2017 působil jako primář očního oddělení v Krajské nemocnici Tomáše Bati a.s. ve Zlíně. Od roku 2018 pracuje na pozici primáře a lékařského ředitele Oční kliniky Oftal. Celkem provedl téměř čtyřicet tisíc operací, z toho pětatřicet tisíc operací nitroočních.