Kandidaturu na funkci senátora může podat za vybranou osobu politická strana, politické hnutí, koalice politických subjektů nebo nezávislý kandidát samostatně. Někteří lidé se o tuto funkci ucházejí, moje kandidatura byla navržena dohodou politických subjektů TRIKOLORA – ODA.

     Koalice se všeobecně uzavírají ve veřejném sektoru za účelem prosazování určitých cílů. V mém konkrétním případě politická grémia jmenovaných stran prostudovala mé články, názory a pracovní výsledky ve funkci starosty města Hranic a dohodly se na společném návrhu mé osoby. 
    Tyto oba politické subjekty prosazují řadu společných názorů.  Obhajují význam rodiny, pevnou národní identitu a samostatnost, úctu ke každému občanu a jeho svobodám. Zároveň požadují méně státu a více svobody v rozhodování a odpovědnosti občana. Přestože najdeme i rozpory, například v oblasti přijetí evropské měny nebo v oblasti posuzování členství v Evropské unii lze říci, že tyto nesrovnalosti nejsou zásadní. Ve výkladu těchto postojů obě strany zdůrazňují přijetí eura ve vhodný okamžik, poukazují na rizika spojená s pevnou měnou a také na závazky k ekonomikám, které si žijí nad poměry  a čerpají dle našeho pohledu neoprávněnou pomoc ostatních států. ( Řecko, Itálie aj. )

     Kandidaturu jsem přijal.  Důvodem z mé strany bylo vyjádření stran, že mé postoje a názory respektují a nejsou v rozporu se strategickou linií obou politických subjektů. Dále bylo respektováno, že funkce senátora je především práce v regionu pro občany a orgány obcí, aby tak byla funkční vazba mezi informacemi ministerstev, parlamentu, senátu a obcemi.

     Dnes jako člen předsednictva ODA jsem se zavázal zastupovat programové prohlášení těchto stran a hájit prioritu svobody jednotlivce s důrazem na národní zájmy. Je nepřijatelné zadlužování státu a nezbytné dlouhodobé ekonomické plánování. Tento přístup k hospodaření státu musí zajistit především seniorskou generaci a dlouhodobě zajistit stabilitu důchodového systému s důrazem na vzdělávání mladé generace a podporu hospodářství našeho státu. Je nezbytné, aby výnosy proudily do našeho státního rozpočtu a nikoli za hranice či do daňových rájů.

     Odpovědnost je politikou obou těchto subjektů a tak mohu s čistým svědomím pracovat.

 

Jiří Kudláček

               

Zadavatel: Trikolóra, ODA  

Zpracovatel: Trikolóra, ODA