Zlínský daňový expert Tomáš Goláň proslul svým bojem proti nezákonným postupům finanční správy. V posledních letech však také stále častěji komentuje společenské a politické dění, a proto byl Deníkem Referendum vyhlášen za jednu z osobností roku 2017. Všechny důležité životní okamžiky prožil na Zlínsku a má k němu velmi osobní vztah. Není proto divu, že se rozhodl kandidovat za zlínský obvod do Senátu a zúročit své schopnosti a zkušenosti v jeho zájmu. 18. a 19. května bude usilovat o hlasy voličů v doplňovacích volbách na uvolněné místo po Františku Čubovi.

Tomáš Goláň pochází ze Vsetína z rodiny učitelů. Je mu 49 let, je ženatý a má tři syny. Ve svých čtyřiadvaceti letech se stal jedním z nejmladších daňových poradců v republice a velmi záhy se zařadil k nejvýraznějším daňovým osobnostem. Specializuje se na složité případy, správní a soudní spory. Ve volném čase se jako fotbalový trenér věnuje dětem a díky svým synům, ale též profesi rodičů se intenzivně zajímá o stav českého školství.

Jaký máte vztah ke Zlínsku?

Na Zlínsku jsem si prožil všechny důležité etapy svého života a mám k mnoha jeho částem skutečně hluboký osobní vztah. Měl jsem tu všude rodinu, pracoval jsem tu, žil jsem tu. A dodnes nežiju a nepracuju jen ve Zlíně. Díky své práci a klientům znám i další města a vesnice v oblasti a pravidelně do nich jezdím. Celý obvod jsem si v poslední době také projel, navštívil mně dobře známá místa a bavil se s místními. V tom hodlám pokračovat. Senátor tu má být pro všechny ze svého obvodu, ne jen pro ty z největšího města.

O jaké obce a města konkrétně jde?

S pracovními zkušenostmi jsem jako brigádník začínal ve Slušovicích, do obce Hošťálková jsem v pracovních začátcích skoro deset let jezdil za svým prvním velkým klientem. Do Valašských Klobouků jezdím stále velmi často kvůli tamnímu finančnímu úřadu. V Lukově a Fryštáku jsem pak navštěvoval svůj velký životní vzor, mého strýce Jana Goláně. A také jsem trávil čas u dědečka a babičky v Pulčíně či Lidečku. Sám jsem vyrůstal ve Lhotě u Vsetína, kde dodnes žijí moji rodiče. Do Bratřejova jsem o prázdninách jezdíval na zábavy a na všeminskou přehradu skoro každý den na kole. Ve Vizovicích ve Štěpské ulici jsem léta bydlel, stejně tak v Želechovicích. A mohl bych pokračovat. Celý obvod a zdejší lidi dodnes důvěrně znám. A pojí mě k nim silné pouto.

Proč jste si zvolil heslo „senátor, který pomáhá“?

Při své praxi daňového poradce jsem mnohým lidem, kteří se dostali do úzkých kvůli finančním úřadům, bezplatně pomáhal. V tom také hodlám pokračovat i nadále, vždy jsem to považoval za svoji povinnost. Všichni bychom měli cítit nějakou společenskou odpovědnost a hájit ostatní před nepravostmi a šikanou. Ať už ze strany jiných lidí, nebo státu. Ve Lhotě u Vsetína jsem pak býval nezávislým zastupitelem a řešil problémy místní samosprávy. Takže ani lokální politikou nejsem nepolíben a tyto zkušenosti mohu jako senátor zužitkovat.

Co konkrétně vás vedlo k rozhodnutí kandidovat?

Senát si zaslouží pozvednout a potřebuje novou krev. Někoho, kdo bude nezávislý, bude mít vlastní názory a přitom dokáže ostatní senátory strhnout pro dobrou věc. Například změnit zákony, které nefungují. Takto jsem o tom začal přemýšlet. K mému rozhodnutí přispěla výrazně i manželka. Přesvědčila mě, že pokud to vyjde, mohu získat podporu dalších senátorů a můj hlas bude mít daleko větší váhu v boji proti nepravostem.

 V Senátu navíc není nikdo, kdo by pořádně rozuměl daním. Přitom pro lidi je ten systém často nesrozumitelný a neustále se mění. Je potřeba odborného a důkladného dozoru nad tím, co se přijímá, a nadto navrhovat prospěšné změny k usnadnění, zpřehlednění a větší férovosti daní.

Jaký by podle vás senátor měl být?

Měl by vždy pamatovat, že je především zástupcem lidí ve svém obvodu. Je jedním z nich a oni si jej ze svých řad zvolili, aby hájil jejich zájmy. Ať už na celostátní úrovni, kde ty zájmy může zviditelňovat a hledat legislativní řešení problémů, nebo přímo ve svém obvodě. Měl by být vždy dostupný. Nikoho neodmítnout, ale pomoci všem, kteří to potřebují.

Měl by se senátor angažovat i na komunální úrovni?

Určitě by měl využívat svého vlivu k tomu, aby se zastával lidí před místními politiky a hlídal činnost místních úřadů. S tím je právě často problém, pokud místní politici zároveň vykonávají funkci senátora. Mají v obvodě své politické zájmy a jen těžko mohou dohlížet na vlastní senátorskou činnost. Nehledě na to, že takový člověk nemůže ani jednu ze svých funkcí vykonávat naplno. Rozhodně s takovou kumulací funkcí nesouhlasím.

Zdroj: inzerce

A co spojení senátorů s politickými stranami?

Jsem přesvědčen, že senátor by měl být co nejvíce nezávislý. V Senátu má především hájit zájmy lidí a celé společnosti. Ne zájmy politické strany, se kterou je spojen. Senátoři ze stran, které zasedají v Poslanecké sněmovně, nemohou efektivně provádět kontrolu Sněmovny. Stranický boj se pak často přesouvá do druhé komory, která tím ztrácí na významu. To se musí změnit. Pro Senát je také příznačné, že jej převážně tvoří zkušené osobnosti bez ohledu na stranické zásluhy. A tak by tomu mělo být i na Zlínsku.

Jaké hodnoty a názory jsou vám nejbližší?

Určitě jsem pro co největší transparentnost a srozumitelnost politiky, nic netutlat a potajmu nedohadovat. Také nejsem příznivcem přehnané regulace čehokoliv, centrálně řízené hospodářství jsme tu už jednou měli a vzpamatováváme se z něj dodnes. Ale zároveň jsem třeba pro mnohem větší míru podpory a reformu ke zkvalitnění školství, které bude nadále a za rovných podmínek dostupné pro všechny. Za současného umožnění větší individualizace a nových metod ve výuce, které stát již nebude přehnaně omezovat. To je investice do budoucnosti, která se státu vyplatí a není škoda ani jedné koruny na jeho podporu. Stát by tu také měl být od toho, aby garantoval určitou kvalitu života svých občanů a umožňoval jim rovné příležitosti, to s tím také souvisí. Podle mě rozdělení vpravo, vlevo, střed již delší dobu neexistuje a je třeba existující společnost pojmenovat jinak. U nás existují dvě protichůdné skupiny na frontě Babiš a antiBabiš a na frontě Zeman a antiZeman. Dva lidé rozbili celou společnost na nesmiřitelné tábory, dva lidé z masa a kostí. Je to ukázka toho, že spolu prostě neumíme mluvit. A to je další věc, na které je třeba pracovat. Bez předsudků. Všichni to tu máme rádi a chceme přece to nejlepší pro sebe, naše blízké a pro budoucnost.

Jak hodláte k práci senátora přistupovat?

Budu se samozřejmě pravidelně účastnit všech zasedání a jednání výborů. Ale také chci aktivně působit v regionu, a to prostřednictvím senátorské kanceláře, kam za mnou mohou lidé chodit se svými problémy. Čtyři dny v týdnu tam najdou mě nebo mého asistenta. Také mám v plánu poskytovat bezplatné právní poradenství a pomáhat lidem orientovat se ve sporech s úřady, nejen s těmi finančními. Právě na tohle hodlám využít takzvané „expertovné“, na něž mají všichni senátoři nárok. Nejsou to malé peníze. A já chci, aby z nich lidé měli přímý užitek.

Kritizujete také problematiku zlínského vodárenství a zvolil jste si ho za jedno z hlavních témat. Proč?

K problematice zlínské vodohospodářské společnosti VaK jsem se dostal vlastně náhodou. Za mnoho milionů se u nás v Malenovicích postavila zbrusu nová silnice, Moravská vodárenská ale tehdy nevyužila příležitost a staré trubky zůstaly na svém místě. Po dvou letech už je cesta na pěti místech přesekaná a jsou na ní velké díry zasypané jen kamením. To byl motiv, který mě přiměl zajímat se o provozní model ve zlínském vodárenství. A zjistil jsem velice zajímavé věci.

Jaké? A jak s tím jako senátor naložíte?

Valná hromada, která schválila prodej části podniku společnosti Veolia, byla soudem prohlášena za neplatnou. Přesto město situaci neřeší, i když je hlavním akcionářem VaKu. Nezasáhlo ani aktivně do soudních sporů. Další soud řeší platnost samotné provozní smlouvy. Společnost VaK, která by měla usilovat o zachování svého majetku, však poslala vyjádření k okresnímu soudu, že považuje smlouvu s Veolií za platnou. Přitom má majetek za tři miliardy a dostává za jeho pronájem jen 120 milionů ročně. Z toho nestačí ani platit opravy, natož investovat do obnovy a rozvoje sítě. Jeden vlastní trubky a musí se o ně starat, druhý na provozu vydělává. To je zvrácené. Tohle všechno před lety ve Zlíně zpackala místní ODS a ČSSD. A současné vedení města ze STAN a ANO se k řešení nemá. Voda je základ života. A jako senátor bych chtěl prosadit, že ji nelze privatizovat. Musí se přijmout zákony, které zakáží privatizaci strategických zdrojů, na nichž jsou lidé životně závislí. V Senátu chci pro tuto myšlenku najít dostatečnou oporu.

www.tomasgolan.cz