Mediální gramotnost se stala klíčovou dovedností, zejména v dnešní digitální době, kdy se informace šíří rychleji a snadněji než kdy dříve. Snazším terčem manipulací a dezinformací jsou senioři, zejména ti, pro které je využívání technologií nové. Odborníci upozorňují, že se starší generací je potřeba o médiích či sociálních sítích mluvit jiným způsobem než s tou mladší. Základem úspěchu je pomoc rodiny. I dnes však existuje specializované a dostupné vzdělávání, které seniorům pomáhá vyznat se v informačním chaosu dnešní doby.

Před jednatřiceti lety se Česká republika poprvé připojila k internetu, což odstartovalo masivní změny v našem každodenním životě. Podle ČSÚ v roce 2022 téměř 85 % osob starších 16 let využívalo internet, což je výrazný nárůst oproti desetině v roce 2000. I mezi seniory nad 65 let je používání internetu stále častější a jejich podíl každoročně roste.

S nárůstem počtu uživatelů internetu se zvyšují požadavky na bezpečnost. Odhalování manipulací a dezinformačních zpráv je jednou z největších výzev dneška. Pro seniory je mediální gramotnost zásadní, protože jsou často terčem dezinformačních kampaní a podvodů. Nadace Vodafone proto nabízí bezplatný online kurz v rámci programu Digitální odysea, který jim poskytuje nástroje k ochraně před manipulací a internetovými podvody.

„Už dva roky digitálně vzděláváme starší dospělé zdarma po celé ČR v rámci programu Digitální odysea. Máme radost, že se zvyšující se digitální gramotností zvedáme i zájem seniorů o další témata. Vedle digitální komunikace se státem a aktuálního tématu AI je to i mediální gramotnost. Tu oceňují i mladší rodinní příslušníci, kteří se nám svěřili, že nedostatečná mediální gramotnost a náchylnost seniorů věřit konspiracím a manipulativním článkům přinesla do rodiny nejeden spor,“ komentuje programová manažerka Nadace Vodafone Jolana Hájková.

Toto téma se samozřejmě netýká jen těch starších – podle neziskové organizace Prague Security Studies Institute (PSSI) ve spolupráci s nevládní organizací Globsec se obecně jedná o 30 % populace.

„Počet organizací, které se vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti věnují, roste a to je dobře. Proto i my v rámci Digitální odysey přistupujeme k digitálnímu vzdělávání zodpovědně a téma jsme ve spolupráci se Zvolsi.info zpracovali na náš web jako jeden z povinných bloků,“ uzavírá Jolana Hájková.

Pro více informací navštivte web odysea.nadacevodafone.cz.