12. května 2020

Dnes slavíme mezinárodní den sester a podle mého názoru je tento den optimální příležitostí, abychom ocenili klíčovou roli těchto žen a mužů v boji s globální pandemií, jíž jsme nyní vystaveni. Sestry jsou celosvětově nejpočetnější skupinou zdravotnických pracovníků, často jsou to právě ony, koho vidíme jako první zdravotníky po našem příjezdu do nemocnice, a jsou to ony, kdo nám radí v domácím léčení. Sestry poskytují pacientům zdravotní i emocionální podporu, a proto jsou srdcem našich zdravotnických komunit. V současné době potřebují naši podporu více než kdy jindy. Jak jim můžeme pomoci?

Vzhledem k tomu, že celosvětově počet případů COVID-19 vzrostl na 4,2 milionů [11.5. ve 14:00], prudký nárůst poptávky po zdravotní péči vynesl na světlo kritický globální problém: prostě není dost sester. Jakmile zařízení urgentní péče nezvládají nápor pacientů a systém začne v důsledku pandemie kolabovat, jsou správci nemocnic nuceni přistoupit kreativně k zajištění dostatku personálu. Některé nemocnice zaměstnávají zdravotnické pracovníky v důchodu a nechávají je pracovat v oblastech, kde se nemusejí starat o pacienty COVID-19, aby tak uvolnily pro tuto péči další zdravotní sestry. Jiné nemocnice stahují sestry z jiných pracovišť, například z oddělení kontroly kvality. Velká Británie dokonce uzákonila v souvislosti s COVID-19 nouzovou legislativu pro dočasnou zrychlenou profesní registraci, aby se podařilo řady ošetřovatelek rozšířit o další vhodné, zkušené pracovní síly. Více zdravotnického personálu však klade vyšší nároky na vyřešení nedostatku osobních ochranných prostředků (OOP). Zatímco jednorázové OOP jsou za normálních podmínek samozřejmostí, nyní jsou zdravotní sestry žádány, aby se snažily je používat opakovaně a maximálně tak využívat omezené zásoby, které mají k dispozici.

Zdroj: PHILIPS

Co pro ně můžeme udělat?

Myslím, že nejdůležitější je vybavit sestry prostředky, které jim umožní se bezpečně starat o své pacienty jak doma, tak v nemocnici. Pravidelné sledování pacientů prostřednictvím digitálních domácích zařízení umožní sestrám vzdáleně pečovat o ty nemocné, jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci.

V nemocničním prostředí máme tři klíčové způsoby, jak můžeme zdravotním sestrám pomoci:

  1. Od mnoha sester se žádá, aby převzaly odpovědnost za činnosti, kterou za normálních okolností nemají. Proto je nezbytně nutné zajistit jim školicí materiály. Například videonávody jim mohou pomoci rychle se zorientovat v problematice, a to od invazivní ventilace až po základní monitorování životních funkcí.
  2. Vysoký počet pacientů na jednotkách intenzivní péče může množstvím alarmů z monitorovacích systémů, které upozorňují zdravotní sestru na zhoršení stavu pacienta, způsobit u sester tzv. únavu z nezvladatelného množství alarmů. Chytrá řešení pro sledování pacientů, která alarmy třídí a klasifikují podle místních doporučených postupů daného zdravotnického zařízení, pomohou sestrám rozlišit závažnost alarmu a riziko s ním spojené.
  3. Bezpečnost našich sester je prvořadá, proto musíme co nejvíce omezit jejich kontakt s infikovanými pacienty. To můžeme udělat například pomocí monitorovacích řešení, která jim umožní péči o pacienta bez nutnosti navštívit jeho pokoj. Některá zdravotnická zařízení omezují expozici personálu například prodloužením kabelů k monitorům a intravenozním pumpám tak, aby zařízení byla přístupná z vnějšího prostředí mimo pokoje pacientů, nebo instalací zařízení pro vzdálený dohled na lůžka, respektive využitím dálkových ovladačů. V době krize lze například využít také jiná než lékařská zařízení, třeba dětské videochůvičky Philips, a pomoci tak zdravotnickým pracovníkům sledovat pacienty na dálku. I po krizi COVID-19 můžeme očekávat, že se budou ve vyšší míře zavádět bezkontaktní monitorovací řešení – například přenosné biosenzory nebo kamerové systémy, které mohou měřit životní funkce bez potřeby lidského doteku.

Sestry vypovídají o tom, jak těžké je komunikovat s milovaným člověkem, který pobývá v nemocnici, pouze telefonicky nebo prostřednictvím zdravotníků, což je případ rodin pacientů s COVID-19. Sestry vidí, jak bolestivá taková separace je, a také jim to láme srdce. Čím víc můžeme podpořit domácí péči v časných stádiích nemoci, tím lépe. Při hospitalizaci rodinám postižených nesmírně pomáhá možnost vidět a mluvit se svým nemocným příbuzným prostřednictvím digitálních zařízení.

Posun k domácí péči je však zásadní. I v době pandemie se zdravotní pojišťovny orientují na tzv. value based care – péči přinášející největší hodnotu. Organizace využívající platformy pro management zdravotního stavu obyvatelstva mohou lépe sledovat způsob péče o každého pacienta, odstraňovat nedostatky v péči a včas zasáhnout u pacientů s rostoucím rizikem. Tyto platformy pomáhají zdravotnickým organizacím identifikovat a upřednostňovat vysoce rizikové populace pacientů na základě specifických znaků souvisejících s COVID-19.

Takové nakonfigurované platformy umožní management pacientů, u nichž byl virus diagnostikován nebo kteří byli podrobeni screeningu. Nemocnice Groene Hart v Nizozemsku například používá monitorovací řešení Philips COVID-19 k managementu rostoucího počtu pacientů. Práci jim usnadňuje používání online screeningu, následných dotazníků a monitorování pacientů z domova tak, aby se zabránilo zbytečným návštěvám nemocnice.

Myslím, že výše uvedená řešení by mohla určitým způsobem snížit u sester riziko výskytu syndromu vyhoření. Už před koronavirovou krizí byly sestry pod obrovským tlakem. Musíme věnovat obrovskou pozornost sestrám v první linii boje s COVID-19 a vypozorovat jejich potřeby, abychom mohli učinit vše, co je v našich silách, pro zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Tato pandemie nám poskytuje příležitost poznávat, růst a lépe se připravit na další krizi. Často považujeme zdravotní péči jen za instituci. Avšak hrdinové v první linii jsou také maminky, tatínkové, synové a dcery, sestry, bratři, přátelé a sousedé. Obětují své zdraví a možnost být doma se svými blízkými a dělají vše, aby se postarali o své pacienty. Je zcela zásadní poskytnout těmto lidem všechno, co potřebují pro bezpečnou a efektivní péči o pacienty.

Dnes vidíme, že naši zdravotničtí pracovníci jsou hrdinové. V průběhu jinak zničující pandemie jasně vnímáme nezištnou práci, kterou provádějí zdravotníci všude na světě a která v klidnějších dobách mnohdy zůstává bez povšimnutí. Pokud budeme všichni laskaví, pozitivní a budeme mít trochu více porozumění, můžeme jim pomoci touto krizí projít a inspirovat se jejich oběťmi.

Chtěla bych využít této příležitosti a jménem celého týmu společnosti Philips vyjádřit svou nejhlubší vděčnost všem zdravotnickým pracovníkům za jejich úžasné úsilí, odhodlání a neuvěřitelnou odvahu.

Cindy Gaines
Cindy Gaines, vrchní ošetřovatelka (CNO) společnosti Philips Population Health Management (PHM), je jednou z 50 nejvlivnějších žen ve vedení IT projektů v oblasti péče o zdraví.