Okres Příbram je tímto vývojem  nepochybně značně poškozen. Přetížené silnice a komunikace, často v katastrofálním stavu, nedostatečná (někde dokonce vůbec žádná) obslužnost mnoha obcí a míst spoji veřejné hromadné dopravy,  nedostatek praktických, dětských a zubních lékařů, nedostatek mateřských škol. Nedostupné či předražené bydlení – byty, domy i pozemky.

Středočeský kraj i okres Příbram -  to jsou regiony tvořené ve zcela rozhodující míře malými obcemi a osadami. Venkov je doslova srdcem našeho kraje (i našeho okresu) - a přesto je již léta všemi politickými garniturami přehlížen a mnohdy doslova pomalu ničen. Tento proces musíme okamžitě zastavit! Proto v krajském zastupitelstvu i v Senátu budeme bojovat za významné navýšení objemu finančních prostředků pro regionální rozvoj – zejména pro naše venkovská sídla, včetně těch nejmenších vísek.

Život v těchto místech bude jednou z našich priorit. Budeme pracovat  zejména na zachování a rozšíření jejich veřejné infrastruktury. To se týká školek, škol, knihoven, pošt, ale i veřejné podpory místních obchodů a služeb či kulturních, sportovních a volnočasových zařízení a aktivit. A doslova samozřejmostí se musí stát dopravní obslužnost všech obcí a osad (včetně těch nejmenších)  v našem kraji i okrese  – ať už autobusy či vlaky. To dnes zdaleka neplatí a je to nepřijatelné, protože každý Středočech má právo na přístup ke všem veřejným službám poskytovaných krajem z peněz daňových poplatníků! 

Všechny tyto záležitosti nelze bezezbytku (vy)řešit pouze na úrovni kraje. Proto je nutné, aby mělo hnutí SPD plnohodnotné zastoupení na všech politických úrovních, to znamená včetně toho, že bude mít své senátory, opravdové  osobnosti, jakou je nesporně náš příbramský kandidát a jeden z autorů tohoto textu, Jiří Novotný. Člověk, který více než dvacet let věrně sloužil českému státu v jeho ozbrojených složkách – a který je profesionálem a expertem právě i v oblasti regionálního rozvoje a rozvoje venkova.

Jen silné politické strany a hnutí se zastoupením jak na regionální, tak i celostátní politické úrovni mohou efektivně dosahovat svých cílů. Proto jdeme do nadcházejících voleb i s plánem omezit a zastavit rozebírání hald, vzniklých po těžbě uranu na Příbramsku. Z jednání s mnoha odborníky vyplynulo,  že jde až o záležitost poměrně vzdálené budoucnosti. Za současného stavu poznání a technologií  by tento proces trval desítky let, což je nemyslitelné. Navíc jde i o věc, která by jednoznačně měla být konzultována s občany formou místního referenda.

https://www.facebook.com/SPDstredocesky/

kandidátní listina ZDE


Ing. Tomáš Doležal
kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje, ekonom, politolog

Ing. Tomáš DoležalZdroj: SPD/archiv

Bc. Jiří Novotný
kandidát do Senátu za volební obvod 18 Příbram, kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje, bezpečností expert, projektový manažer

Bc. Jiří NovotnýZdroj: SPD/archiv

Zadavatel: SPD
Zpracovatel: SPD