Letošní etapa plánovaného zalesňování se uskuteční na nevyužitých plochách stávajících či starých sjezdovek v části areálu Pod lany. Skiareál Ještěd zde plánuje ve spolupráci se skupinou ORLEN a dobrovolníky z řad veřejnosti vysadit celkem 2 260 sazenic jedle, buku, javoru či smrku dle doporučení odborníků jako základ nových a zdravých porostů rozmanitého lesa. Nebude chybět ani doprovodný program nebo odměna pro všechny účastníky.

K postupnému zalesňování území města Liberec se společnost TMR Ještěd, provozovatel skiareálu, zavázala v rámci memoranda „JEŠTĚDÉLE“, které uzavřela se Statutárním městem Liberec a Městskými lesy Liberec před vybudováním sjezdovky Nová Skalka. Ta zvýšila nejen konkurenceschopnost střediska, ale také bezpečnost lyžařů. Její vybudování a částečné rozšíření kritických míst dalších sjezdovek si v roce 2020 vyžádalo odlesnění zhruba 6,68 hektaru převážně smrkové monokultury. Projekt výstavby nové sjezdovky Skiareál Ještěd na základě připomínek odborníků upravil tak, aby minimalizoval negativní dopady na přírodu.

 „Je to jeden z našich důležitých závazků ve vztahu k městu Liberec, jeho obyvatelům a ekologickým sdružením. Veřejně jsme se zavázali, že do přírody postupně vrátíme 20 hektarů nového lesa, a náš slib plníme.  A nejen to. Už při realizaci sjezdovky Nová Skalka jsme zmenšili záběr svahu, snížili plánovanou intenzitu nového osvětlení, zachovali jsme vzácné prameniště v dolní části Slalomáku, zabezpečili jsme zadržování vody v krajině novým systémem svodnic a vsakovacích jam, podpořili jsme vznik nových lokálních biotopů. Chceme být příkladem toho, že provoz lyžařského střediska a jeho dlouhodobý rozvoj lze dělat s maximálním respektem k ochraně životního prostředí,“ uvedl Igor Rattaj, předseda představenstva Tatry mountain resorts (TMR).

Letošní projekt zalesňování bude pokračovat i v následujících letech, kdy dojde k další výsadbě nových lesů na Liberecku.

Zasaďte si svůj strom se skupinou ORLEN!

Sázení stromů se uskuteční ve víkendových dnech 23. a 24. září 2023. V sobotu se do dobrovolné akce zapojí i zaměstnanci skupiny ORLEN s rodinnými příslušníky a dalšími dobrovolníky. Skupina ORLEN patří dlouhodobě mezi společnosti, které se chovají zodpovědně ke svému okolí a podporují dobročinné projekty i řadu vrcholných sportovních akcí. Skupina ORLEN tak přidává ruku k dílu v nádherném lyžařském středisku na Ještědu, kde podpoří revitalizaci lesních porostů výsadbou nových stromků, a pomůže tak přírodě při obnově přirozené zeleně.

Před zahájením samotné výsadby dostanou všichni účastníci instrukce od pracovníků Městských lesů Liberec. Vytyčí jim konkrétní část k zalesnění, podají krátkou instruktáž a předvedou názornou ukázku správné výsadby stromků. Ochranné pomůcky a pracovní nářadí budou pro všechny účastníky k dispozici na místě. Aktivní účastníci se mohou rovněž těšit na odměnu v podobě jednodenního skipasu v lyžařské sezóně 2023/2024, obdrží certifikát a mohou se zúčastnit komentované prohlídky skokanských můstků.

Kompletní informace jsou umístěny na webu www.sazimejested.cz, kde se může veřejnost i registrovat mezi účastníky akce.

Zdroj: Zadavatel inzerce