Vrchlabí – Automobilka ŠKODA AUTO postupuje ve svých českých závodech s automatizací výroby stále vpřed.

Při výrobě automatických dvojspojkových sedmistupňových přímo řazených převodovek v závodě na výrobu komponent ve Vrchlabí nyní místo pracovníků vykonává komplexní pracovní kroky při manipulaci s výkovky a hotovými díly automatizace SMART HANDLING. V rámci systematického rozšiřování know-how v oblasti automatizace výroby vyvinula společnost ŠKODA AUTO tento systém sama.

NOVÁ MĚŘÍTKA DIGITALIZACE
Vedoucí závodu společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí Ivan Slimák vysvětluje: „V našem vysoce moderním závodě definujeme nová měřítka digitalizace výroby a další krok jsme učinili právě s novým manipulačním robotem. Využíváme rozvinutých algoritmů a možnosti detekce obrazu k tomu, abychom tyto procesy uspořádali co možná nejefektivněji a současně zlepšili i ergonomii pracovišť pro naše pracovníky. Princip chytré manipulace SMART HANDLING budeme postupně rozšiřovat i na další oblasti výroby.“

RYCHLE, PŘESNĚ, EFEKTIVNĚ
Zajímavostí nové automatizace je také její spolupráce s dalším autonomním robotem, který zajišťuje automatické dodávky a výměny palet s výkovky. Robot, který dodává výkovky pro všechny CNC stroje v rámci prvních operací je naváděn senzorickými technologiemi internetu věcí (internet of things).

Aplikace SMART HANDLING odebírá výkovky z palet a umísťuje je na vstupní dopravník obráběcího centra, následně odebírá obrobené díly převodovek a odkládá je do přepravního koše.

V obou pracovních krocích přemístí robot za směnu celkem 900 kilogramů. „Zaměstnanci, kteří tuto těžkou, monotónní práci doposud vykonávali se tak mohou věnovat kvalifikované práci, jako je měření dílů, výměna nástrojů, nebo seřízení strojů,“ dodal vedoucí závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí Ivan Slimák.

POD DOHLEDEM 3D OČÍ
Technicky je nový proces založen na principu digitální detekce obrazu. 3D kamera zaznamenává pozici výkovků, které jsou náhodně uloženy v paletě. Na základě obrazu z kamery algoritmus stanoví, který z dílů je pro uchopení chapačem robotu optimálně dosažitelný, a následně propočítá potřebné pohyby.

Robot pak přesune výkovek k obrobení na dopravník CNC stroje, kde v automatickém režimu proběhne opracování dílu. Po opracování vyjme robot díl z dopravníku CNC stroje a vloží jej do připraveného koše. Když je koš naplněn, vymění si robot takzvaný greifer pro uchopování předmětů a vymění si plný koš za prázdný. Celý proces je plně automatizován a probíhá velmi efektivně.

Od první studie proveditelnosti až po nasazení v rámci sériového provozu uplynulo jen jedenáct měsíců. Nově instalovanou automatizaci SMART HANDLING koncipovala a implementovala různá oddělení automobilky společně. SMART HANDLING je tak jedním z mnoha automatizačních projektů v závodě ve Vrchlabí.

Další autonomní dopravní systém například dodává obrobené díly z oblasti mechanického obrábění do měřicího centra, kde jsou precizně změřeny. Výkovky pro hřídele a ozubená kola k CNC obráběcím strojům přiváží autonomní robot, přičemž objednávání a odvolávky dílů probíhají rovněž automaticky. Denně tento robot přepraví přibližně 50 tisíc výkovků a to zcela bez potřeby obsluhy.

V závodě ve Vrchlabí vyrábí automobilka denně více než 2300 kusů automatických sedmistupňových přímo řazených převodovek (DSG) DQ200. (pi)