„V koordinaci Místní akční skupiny (MAS) spolupracuje naše škola s dalšími školami na Strážnicku, Veselsku a Horňácku,“ říká ředitel Základní školy M. Kudeříkové ve Strážnici Petr Tomeček, jenž je členem řídícího výboru MAP spolupráce škol. Přijímá zajímavé podněty a dobrou praxi okolních škol a navrhuje své zkušenosti partnerům v projektu MAP.

Můžete nám ve stručnosti vaši školu představit?

Jsme škola s více než stoletou tradicí, která navazuje na dlouholetou historii obecního školství ve Strážnici, trvající již od vrcholného středověku. V letošním roce si připomene již 112 let od založení naší školy, za toto dlouhé období prošla mnoha proměnami. V současné době školu navštěvuje přibližně 350 žáků rozdělených do 16 tříd. O výuku a provoz školy se stará 50 pedagogických a provozních zaměstnanců. Součástí školy je také školní družina a školní klub.

Co zajímavého může vaše škola nabídnout?

Naše škola je více než 15 let jako jediná základní škola v okrese zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Zdravá škola vyjadřuje základní myšlenku našeho školního vzdělávacího programu a významnou hodnotu, na jejímž základě člověk může vhodně budovat svoji existenci – zdravý život. Škola tak mimo jiné usiluje o to, aby si všichni lidé v komunitě školy uvědomovali, že zdraví je do jisté míry v jejich rukou, a že můžou pozitivně nebo negativně ovlivňovat zdraví druhých lidí a zdraví přírody.

V našem pojetí zdraví neomezujeme jen na fyzický rozměr, ale zdůrazňujeme jeho celostní pojetí jako zdraví fyzické, duševní i duchovní. Hlavními prioritami vzdělávacího programu jsou tři pilíře zdravé školy: pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené veřejné partnerství. Ve výuce klademe důraz také na dobrou komunikaci v cizích jazycích i v mateřštině a logické myšlení. Součástí povinné výuky ve všech ročnících je předmět etická výchova s dotací jedné hodiny týdně, je určený k práci s celým třídním kolektivem.

Jak ono otevřené partnerství uplatňujete?

Otevřené partnerství realizujeme s organizacemi a institucemi v našem městě i okolí a zapojujeme do něj i žáky. Za uplynulé období se nám podařilo, zejména díky dobré spolupráci s MAS Strážnicko, postupně zlepšovat prostředí v okolí a areálu školy a zefektivnit učení a vzájemnou spolupráci. V minulosti šlo například o projekty „Oživujeme historii venkova I a II“, zaměřené na podporu nových expozic a venkovských muzeí. Díky zapojení našich žáků do tohoto projektu byla zpřístupněna strážnická Bílá věž. Projekt „Strážnický kraj nás baví“ umožnil díky MAS a spolupráci s občanským sdružením rodičů OSMA kompletně zrekonstruovat bývalou školní aulu na společenskou místnost. Díky vybavení vhodným mobiliářem a technikou pro pořádání vzdělávacích i zábavných akcí ji může využívat strážnická veřejnost a žáci školy.

Jak coby zdravá škola vnímáte klimatické změny a jak se jim přizpůsobujete?

Snažíme se žákům teoreticky i prakticky ukazovat, že pro život je důležité zachovat zdravé prostředí. I v okolí školy chceme mít zdravý vzduch, vodu, půdu, stromy a jejich užitek. Celou řadu projektů spolupráce jsme zrealizovali a realizujeme v naší školní zahradě, kde v několika etapách byly podle studie architektů Krejčiříkových vysázeny pod vedením MAS našimi dětmi ovocné stromy, keře, živé ploty, vyvýšené záhony v souladu s koncepcí projektu Přírodní zahrady. A v naší zahradě také zčásti probíhá školní výuka a relaxace dětí.

Jak budete myšlenku zdravé školy rozvíjet dál?

V současnosti s Místní akční skupinou Strážnicko a Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici spolupracujeme například na projektu Venkovské tradice v krajině.  Tímto žáci získávají přímé zkušenosti s významem a zpracováním tradičních odrůd ovoce, každoroční odměnou jsou nám desítky litrů odrůdových moštů. Naše zkušenosti dále nabízíme dalším školám v okolí v rámci spolupráce MAP. V rámci projektu spolupráce MAP II ORP Veselí nad Moravou - Ostrožsko - Kunovice jsme spoluorganizovali exkurzi okolních škol i k nám. Následně se začal rozvíjet mimo jiné projekt obnovy školních zahrad u dalších škol, kde budeme své zkušenosti sdílet s třemi desítkami škol v projektu zapojených.

 logoZdroj: MAS Strážnicko, z.s.