Stejně tak tomu bylo i v případě slavnostního otevření nově zrekonstruované pluhovské části bečovského hradu a zámku, do které byl nově přesunut mobiliář svatého Maura. Této pro kraj mimořádné akce se zúčastnila řada významných osobností v čele s hejtmanem kraje Petrem Kulhánkem, zástupci orgánů památkové péče a Ministerstva kultury, církve a též rodina dřívějších majitelů hradu a zámku Bečov, Beaufort-Spontin.

Zdroj: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Škola se musela vypořádat s náročnou gastronomií pro celkem 150 přizvaných hostů a ještě týž večer s občerstvením dalších zhruba 300 návštěvníků. Toto nelehké zadání bylo navíc pojato s akcentem na podzimní témata a čerstvé regionální suroviny. Umění žáků karlovarské školy dále partnersky podpořila svými vybranými víny Střední vinařská škola z Valtic, partneři ze Střediska praktického vyučování Granhotelu Pupp a značka Pilsner Urquell.

Zdroj: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Viditelné a sympatické bylo pod vedením učitelek odborného výcviku pracovní nasazení žáků školy, ze kterých byla cítit radost z možnosti zapojit se opět po dlouhém období distanční výuky do reálné gastronomie a praxe a prezentovat na veřejnosti své dovednosti i um. Některé z návštěvníků pak profesionalita a přístup karlovarských žáků inspirovala k diskuzím na téma možnosti a podoby vzdělávání na karlovarské škole v Ondřejské. 

Učte se s námi chutě s chutí!

Vzdělávací nabídka školy 

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou
● 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví 

Tříleté obory ukončené výučním listem
● 65-51-H/01 Kuchař, kuchařka
● 65-51-H/01 Číšník, servírka
● 65-51-H/01 Číšník, barman, barista
● 29-54-H/01 Cukrář
● 69-51-H/01 Kadeřník
● 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

Nástavbové studium
● 65-41-L/51 Gastronomie (denní) 

info@ssstravovani.cz
www.ssstravovani.cz

Den otevřených dveří 9. 12. 2021

(organizace akce bude dle epidemické situace upřesněna na www školy)