Nároky na hygienu každého pracoviště jsou jasně dané, a pokud je firmy nebudou respektovat, mohou být hygienickou stanicí dokonce i zavřeny. Hygienické předpisy pak ještě navíc doplňují i výrobní technologie, které mají rovněž své požadavky a normy na prašnost prostředí, ve kterém jsou schopny správně a efektivně fungovat“, říká Ing. Jiří Hondl, ředitel úklidové společnosti HONDL GLOBAL SERVICES, a. s. Obratem však dodává, že proto je zapotřebí čas od času udělat generální úklid nejen doma, ale i na pracovišti. Uklízí se především místa, na která se během roku běžně nedostane, obvykle to jsou výtahové šachty, klece, lampy, světlíky, stropní konstrukce, různé montážní linky a celá řada dalších obdobných míst.

„Rozbít“ se mohou věci i lidé

Málokdo si uvědomuje, že technologické čištění je vlastně poměrně riziková činnost, během které se může spousta věcí zničit. Stroje, drahá interiérová výzdoba nebo i samotná podlaha mohou být bez důkladné přípravy velmi náchylné k poškození až zničení. „Rozbít“ se však mohou nejen věci ale i lidé. Proto je zapotřebí se sejít v rámci přípravného a realizačního týmu a dopředu přesně probrat a naplánovat postup prací. Na základě dlouholetých zkušeností se rozklíčují možná rizika a preventivně se ošetří tak, aby se během zakázky nestala žádná chyba.

Zdroj: Asset Media

Výbušné prostředí

Někdy je koncentrace prachu v prostoru natolik veliká, že může hrozit dokonce i nebezpečí výbuchu. V takových situacích je nutné se dopředu připravit a prostor vždy začít odprašňovat včas. „Naši zaměstnanci musí zvládnout všechny požadavky klientů a to i ty, které jsou někdy až na hranici proveditelnosti. Běžně se vykonávají výškové práce, likvidace různých havárií nebo dokonce i technologické čištění hal u vysokých pecí za provozu. Nic z toho pro ně není problém.“ Vyjmenovává Jiří Hondl ze společnosti HONDL GLOBAL SERVICES, a. s. práce, které jsou jeho lidé schopní zastat.

Zdroj: Asset Media

Tato slova pak doplňuje František Hondl, provozní ředitel firmy, který dodává: „Před vlastním odprašněním máme ve většině případů k dispozici i laboratorní rozbor prachových částic. Ten je důležitý kvůli správnému výběru technologie čištění. Minimalizujeme tím právě výše zmiňované riziko výbuchu, které je často poměrně velké, ač to laika možná může až překvapit“

Správně zvolená technika a vybavení jsou důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Běžný vysavač na obdobné případy jednoduše nestačí a práce s ním v takto náročných provozech může být až nebezpečná. „Naše firma disponuje výkonnými vysavači, které jsou na tyto práce určené. A tomu odpovídá i jejich pořizovací cena, která se pohybuje v rozmezí od čtvrt do půl milionu korun“ doplňuje  František Hondl.

Prach je zapotřebí nejprve odsát nebo odmést suchou cestou a teprve nakonec se může odmýt. K úklidu lze použít i speciální chemické prostředky, které jsou vždy opatřeny ekologickým certifikátem. Postupy práce jsou jasně dané, nejprve se vyhodnotí všechna rizika a teprve po zakrytí či demontáži toho, co nesmí být za žádnou cenu zničeno, se dělníci pustí do vlastního technologického čištění. „Některé práce se provádí i několik metrů nad zemí, v tom případě nastupují specializovaní horolezci s jištěním. Zbytek pak je na zaměstnancích HONDL GLOBAL SERICES, a. s. s průkazem na výškové práce, kteří pracují z plošin nebo lešení.“ Dodává Jiří Hondl.

Od pekárny až po vysoké pece

Nezáleží na tom, čím se firma, kterou uklízíme, zabývá. Musíme si poradit se vším. Pekárna, lisovna plastů, vysoké pece, výrobna radiátorů, kulturní středisko, tunel Blanka nebo třeba hala tiskárny… Ale je pravda, že někdy jsou interiéry výrobních provozů poměrně hodně znečištěné. Naše zaměstnance čekají zapečené zbytky nejrůznějších materiálů, prach, chemické nebo mastné skvrny, a to jsou jen některé výzvy, které naše realizační týmy musí řešit.“ Vyjmenovává Hondl.

Zdroj: Asset Media

Občas je zapotřebí zlikvidovat i ekologickou či jinou havárii, kdy se například přes několik pater vylije olej z prasklé retenční vany, praskne potrubí s vodou nebo dojde k explozi barvy. Jindy třeba zajistit čištění vysokých pecí přímo za provozu. Neskutečný žár, správný výběr technologií a práce ve výškách dělají z podobných projektů neopakovatelné výzvy i zážitky.

Dostaneme se všude

Kdykoliv s úklidem skončíme, může se náš klient spolehnout, že je vše dokonale vyčištěné.“ Konstatuje Jiří Hondl, podle kterého se nezapomíná ani na drobnosti jakou jsou například kličky u oken, zářivky, žárovky nebo nejrůznější skulinky pod vestavěnými skříněmi a skříňkami. Zaměstnanci z HONDL GLOBAL SERVICES, a. s. si poradí i s dlouhými a nízkými regály, pod které se běžné čisticí stroje nedostanou. Stačí jim jen vyslat speciálně upravená autíčka na dálkové ovládání s připojeným zametacím zařízením a špína nemá nejmenší šanci.

Zdroj: Asset Media

Díky tomu firma získává i nejrůznější certifikáty a osvědčení, která jen dokládají fakt, že společnost HONDL GLOBAL SERVICES, a. s. je spolehlivým a auditovaným dodavatelem služeb nejen pro tuzemské firmy, ale i pro nadnárodní řetězce typu MacDonald´s, či společností VF Czech Services, jež je dceřinou společností světové jedničky v oblasti značkového oblečení Vanity Fair Corporation nebo logistické operátory jako jsou GEBRÜDER WEISS, PPL CZ, ESA Logistika nebo třeba výrobní závody firmy Korádo či  internetové obchody s celosvětovou působností.