Z historie Šlapanických slavností

Takřka devadesát let se tedy scházejí přátelé, rodáci a občané našeho města k přátelskému pobesedování a zhlédnutí kulturního programu v městském parku. Ty úplně první proběhly ve dnech 13.–15. srpna 1932 a jejich pořadatelem byl tehdy Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny. Tento spolek začal pracovat na podzim roku 1931. Od druhého ročníku pak slavnosti provozoval spolek Náš domov, který byl k tomuto účelu založen v květnu 1933. Náš domov byl tedy spolkem rodáků a Šlapanické slavnosti, zvané též „Rodáky“, byly spojeny právě se sjezdem rodáků, přátel a občanů tehdejšího městyse. Od roku 1932 se každoročně v srpnu sjížděli do Šlapanic přátelé a bývalí občané k národopisnému odpoledni. Tak se konalo až do roku 1941, kdy za tzv. Protektorátu nastala nucená tříletá přestávka (1942–1944).

Zdroj: Město Šlapanice

Hned po osvobození naší vlasti uspořádal Náš domov první poválečné slavnosti ve dnech 11.–19. srpna 1945. Jak za první republiky, tak v době poválečné trvaly slavnosti i více dnů, nejen o víkendech, jak tomu bývalo v posledních ročnících. V roce 1935 byly dokonce slavnosti dvoje. Tehdy došlo k neshodám Našeho domova se Sokolem a výsledkem byly dvě samostatné akce.

Zpět ale do doby poválečné. Z dochovaných fotografií, plakátů i zpráv v dobovém tisku byly první mírové slavnosti velkolepé. Tehdy ještě nikdo z pořadatelů netušil, že budou mít jen jepičí život. V roce 1948 se konaly poslední, a to na dlouhých devět let. Některým tehdejším představitelům státní správy se zdály být připomínkou buržoazní první republiky. Průlom nastal v roce 1958. V městské kronice je této události věnován obsáhlý zápis. „Přítomno bylo 3000 platících osob… O přípravu a obnovu slavností se zasloužili: tajemník Osvětové besedy Rostislav Nohel, předseda už ne spolku, ale kroužku Našeho domova Jaroslav Kocián, předseda jubilantů-padesátníků Alois Pojzl a předseda MNV Jan Staněk“.

Začátkem 60. let minulého století vystřídal v předsednictví Našeho domova Jaroslava Kociána Jiří Knos a do poloviny 90. let byl hlavním pořadatelem Šlapanických slavností. Ty pod jeho scénářem dostaly zcela novou podobu. Každoročně byly veřejnosti představovány na krátkodobých výstavách osobnosti z oblasti umění a kulturního života. Na národopisných odpoledních pak vystupovaly lidové hudební a taneční soubory z různých koutů republiky, a také lidoví vypravěči. V té době byl také horlivým organizátorem a pořadatelem Otakar Horáček.

Od roku 1994 se stal pořadatelem slavností hasičský sbor, spolu s Kulturní komisí a zaměstnanci města. Vyjma roku 1996, kdy se v ulicích budoval kanalizační sběrač, se konají každoročně. Za uplynulá léta doznaly slavnosti určitých změn. Obchody už nezdobí tabla 50 a 60letých jubilantů s jejich fotografiemi, ale po určité přestávce se jubilanti vracejí zpět do krojů. Časy se mění a lidé v nich. Vznikají také tradice nové: krojované páry mladých hasičů nacvičují Českou besedu a jsou hlavními aktéry celého slavnostního víkendu. Lidové zvyky udržuje a při slavnostech předvádí zase národopisný soubor Vrčka. Tak zůstávají Šlapanické slavnosti i přes svůj požehnaný věk stále svěží a mladé.

Josef Kopecký

Zdroj: Město Šlapanice