Přímým přenosem provede již podruhé zkušený moderátor České televize Daniel Stach.Zdroj: npu.cz

S posledním říjnovým víkendem jako by pomyslně končila i letošní památková sezóna. Počasí už láká spíše k šálku horkého čaje v teple a suchu domova než k cestování po krásách české kotliny. Jako hold končící turistické sezóně vyhlašuje Národní památkový ústav své ceny právě na sklonku podzimu. Jako možná připomínka střípků z dovolené nebo naopak inspirace pro budoucí výlety či pouze ukázka toho, co se na poli památkové péče v uplynulém roce odehrálo, může posloužit přímý přenos udílení cen Patrimonium pro futuro. Atmosféru Nové scény pražského Národního divadla podtrhne svou rétorikou již podruhé zkušený moderátor Daniel Stach a punc noblesy scéně dodají skleněné artefakty z dílen české sklářské firmy Lasvit. Slovy klasika, pohodlně se usaďte a nechte se možná překvapit, možná inspirovat, ale určitě dobře pobavit sledováním přímého přenosu udílení cen NPÚ Patrimonium pro futuro.

Vítězové loňského ročníku si stejně jako letos odnesli ceny, které vznikaly ve spolupráci se sklářskou firmou Lasvit podle návrhu akademického sochaře Kurta Gebauera. Lasvit se se svými skleněnými artefakty podílí i na dekoraci scény.Zdroj: npu.cz

Pro letošní ročník budou ceny Patrimonium pro futuro udíleny v těchto kategoriích:

  1. obnova památky
  2. restaurování
  3. objev, nález roku
  4. prezentace a popularizace
  5. záchrana památky
  6. příkladná správa památky
  7. osobnost památkové péče
  8. ocenění Památky děkují, o jehož vítězi rozhodla veřejnost pomocí online hlasování
  9. ocenění generální ředitelky NPÚ.

Letošní nominace v kategorii Obnova památky: Kostel Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku.Zdroj: npu.cz

O cenách rozhodují nejen odborníci, ale i široká veřejnost

O nominacích v jednotlivých kategoriích rozhodují územní odborná pracoviště a od minulého roku nově také územní památkové správy, které vyberou akce nebo počiny v oblasti památkové péče dokončené v předchozím roce. V prvních sedmi kategoriích rozhoduje o vítězi desetičlenná odborná komise. Návrh komise je pak předkládán generální ředitelce NPÚ, která má právo veta a následně rozšíří ocenění o vlastní výběr v kategorii ocenění generální ředitelky.

Již tradičně je udělována i cena veřejnosti v kategorii Památky děkují. Hlasování probíhalo od půli června do konce září na stránkách www.npu.cz, kde mohli hlasující podpořit svého favorita napříč zmíněnými kategoriemi.

Zdroj: Youtube

Vítězové cen Patrimonium pro futuro 2021

Nominace v kategorii Prezentace a popularizace: Tavba skla v replice středověké sklářské pece u Havlíčkova Brodu.Zdroj: npu.cz

Loňský vítěz ceny veřejnosti je inspirací pro renovaci dalších objektů

V minulém ročníku udílení cen NPÚ získala nejvíce hlasů v kategorii ceny veřejnosti obnova bývalé budovy Elektrických podniků v Praze Holešovicích patřící mezi pýchu prvorepublikové architektury. Při rozsáhlé a náročné rekonstrukci byly použity postupy a řešení, které jsou nyní inspirací pro renovaci srovnatelných památek 20. století. Více o tomto počinu prozradil architekt Marek Tichý z ateliéru TaK v jednom z podcastů Národního památkového ústavu.

Loňský vítěz ceny veřejnosti renovované Elektrické podniky v Holešovicích.Zdroj: npu.cz

Záznam loňského předávání cen je možný zhlédnout na stránkách iVysílání ČT zde.