V obvodu s osmi místními částmi si vybere prostě každý, ať již dává přednost bydlení v rodinných, řadových či bytových domech nebo na menších sídlištích. Ve vedení městského obvodu Slezská Ostrava jsou již osmým rokem zástupci hnutí Ostravak, místostarostka Ivona Vaňková, která má na starosti majetek a stavební úřad a místostarosta Roman Goryczka, v jehož gesci jsou finance a oblast školství, kultury a sportu, kterým jsme položili několik otázek.

Na co jste ze své činnosti na radnici nejvíce pyšní?

Ivona Vaňková: „Jsem velmi ráda, že jsem iniciovala regeneraci sídliště Kamenec. Již od roku 2018 toto sídliště prošlo obměnou a je atraktivní pro bydlení. Zajistili jsme opravu chodníků, úpravu parkovacích míst, obnovu zeleně i městského mobiliáře. Místní mohou využívat moderní polozapuštěné kontejnery i parkovací zónu pro rezidenty a děti nová hřiště. Pokračovali jsme také v regeneraci sídliště Muglinov, kdy jsme v letošním roce dokončili poslední etapu a zahájena byla regenerace domů i veřejných prostranství na Mírové Osadě. Těší mě, že již byla zahájena výstavba parkovacího domu u ZOO.“

 Ivona VaňkováIvona Vaňková na Kamenci.Zdroj: Jan Vlček

Roman Goryczka: „Vzhledem k tomu, že mám na starosti i oblast školství, těší mě, kolik peněz se investovalo do modernizací školních budov, a to i díky externím dotacím. Ve školách jsme zřídili odborné učebny, nainstalovali jsme ve všech školách a všech třídách rekuperační systémy čistící vzduch a snižující únavu žáků, investovali jsme do obnovy školních jídelen, investovali jsme do školních veřejnosti přístupných hřišť. Ve školách je ve třídách i kabinetech nový nábytek. V mateřských školkách jsou nové infrasauny.“

Roman Goryczka v nové školní kuchyni ZŠ Bohumínská.Zdroj: Jan Vlček

Co dalšího se vám za vašeho působení ve vedení obvodu podařilo prosadit?

Ivona Vaňková: „Ačkoliv se oblast majetku může zdát neatraktivní, opak je pravdou. Bez prodejů a pronájmů by obvod neměl tolik potřebné finance pro uskutečnění investičních akcí a oprav. O pozemky ve Slezské Ostravě je velký zájem. Samozřejmě nám jde o to, aby i plánovaná zástavba nějak vypadala, takže se dolaďují návrhy významnějších staveb. Proto jsem ráda, že se podařilo dojednat mimo jiné i výstavbu prodejny Lidl, že pokračuje soukromá výstavba bytových domů i dalších zařízení služeb. Slezská si to zaslouží“.

Roman Goryczka: „V areálu TJ Sokol Koblov jsme vytvořili nové zázemí pro sportovce a zajistili kompletní opravu fotbalového hřiště. V přízemí nové budovy se nachází velká klubovna se sociálním a technickým zázemím, místnost pro rozhodčí a sklady. V prvním patře vznikly čtyři šatny se sprchami, technické zázemí a rozhlasová kabina. Hřiště je celé oplocené, a nově vznikly střídačky pro hrající týmy a časomíra. Hrací plocha má umělou závlahu a prostor brankovišť je osazen hybridním trávníkem.“

Opravený areál TJ Sokol Koblov.Zdroj: Jan Vlček

Oba kandidujete i v letošních volbách. Jaké jsou vaše vize pro další období?

Ivona Vaňková: „Vzhledem k tomu, že ještě nebyla dořešena poslední etapa regenerace sídliště Kamenec, je mou prioritou její dokončení. Pokračovat musíme i v modernizaci bytových domů, do kterých chceme umístit slušné nájemníky, opravách chodníků a v regeneraci veřejných prostranství tak, aby lidé mohli trávit volný čas v okolí svého bydliště. Na odvedenou práci jsem za nás všechny opravdu hrdá a chci na ni navázat.“

Roman Goryczka:Jak se říká, „v šuplíku“ již máme nachystaný projekt na výstavbu sportovní haly, na který již máme vydáno stavební povolení. Čekáme na vyhlášení dotační výzvy Národní sportovní agentury a ihned budeme o tuto investiční dotaci na její realizaci žádat. Ve školách budeme postupně zřizovat cvičné dílny a kuchyně, učebny jazyků a informatiky. V Kunčičkách plánujeme zrekonstruovat bývalý „učitelský dům, tak aby v přízemí vznikly dvě třídy MŠ a v dalších patrech družina pro ZŠ.„

Ivona VaňkováNový světelný přechod pro chodce přes Bohumínskou ulici.Zdroj: Jan Vlček

Máte nějaké společné sdělení?
Chceme, aby Slezská Ostrava byla místem pro spokojenou rodinu. Pro nás oba vždy bylo a je ale hlavní prioritou bezpečné a zdravé bydlení v celé Slezské Ostravě. Chceme proto dle potřeb obyvatel doplňovat další bezpečnostní a dopravní kamery, protože ty slušným lidem nevadí. Budeme pokračovat v odstraňování ekologických zátěží z minulosti i současnosti a bránit vzniku nových. Likvidace černých skládek je sice nekonečný příběh, ale ani tady nepolevíme.

úklid - Heřmanické rybníkyÚklid kolem Heřmanického rybníka.Zdroj: Jan Vlček

Zdroj: Ostravak, hnutí občanů

Zadavatel: Ostravak, hnutí občanů
Zpracovatel: Ostravak, hnutí občanů