Nové hřiště na discgolf
Během měsíců dubna a května letošního roku nechal městský obvod Plzeň 2 - Slovany na pozemcích, které těsně přiléhají ke Škoda sport parku na Malostranské ulici v Plzni, vybudovat nové hřiště na discgolf. Slavnostní otevření se konalo 31. května za účasti zástupců vedení městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a náměstka primátora města Plzně Davida Šloufa.

zleva: Jan Fluxa, Roman Andrlík, Eva Trůková, David Šlouf, Lumír AschenbrennerZdroj: Městský obvod Plzeň 2 - Slovany

„Discgolf je zábavná a nenáročná hra pro každého bez rozdílu věku, která vychází z pravidel golfu. Ve světě existují tisíce discgolfových hřišť s pevně instalovanými koši. Nejvíce, okolo pěti tisíc, se jich nachází ve Spojených státech, kde se discgolfu věnují desítky tisíc lidí. V Evropě jsou nejdále skandinávské země nebo Německo. U nás se nachází již přibližně 120 hřišť a další stále rostou,“ sdělil starosta Lumír Aschenbrenner.

Odbor životního prostředí slovanského obvodu bude ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně zajišťovat pravidelné sekání trávy na hřišti. To je výjimečné svou polohou, neboť se nachází přímo ve městě a zároveň je situováno v údolní nivě řeky Radbuzy. Tam, kde je to možné, je louka sekána dvakrát ročně, ostatní plocha blíže řece již vykazuje známky mokřadu a neseká se vůbec. Většina odpališť a košů je umístěna do louky, která nyní kvete a bude posekána v celém rozsahu až po vysemenění. Tento citlivý postup zajistí druhovou rozmanitost rostlin i živočichů a bude přinášet příjemný i poučný pobyt sportovců. Louka je na mnoha místech podmáčená, což omezuje seč i možnost použití techniky. Po celkové seči už budou sekána odpaliště, místa okolo košů a přístupová místa častěji. Sportoviště tak bude možné využívat pohodlněji a v celém rozsahu. Městský obvod věří, že sportovci pochopí zájmy ochrany přírody a budou se k ní chovat ohleduplně.

Zdroj: Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
„Jsem ráda za kladné ohlasy od místních hráčů, kteří se na nové hřiště těšili a někteří z nich sledovali průběh jeho budování. Již teď vím, že na novém hřišti plánují odehrát turnaje v rámci plzeňské ligy,“ řekla místostarostka Eva Trůková.

Již v roce 2015 vedení úřadu uvažovalo o jeho realizaci. „Ve hře byl Božkovský ostrov, ale ten nevyhovoval kvůli těsné blízkosti in-line dráhy. Současné hřiště stojí v místě budoucí plánované stavby Malostranských jezírek. Hřiště je velmi rozlehlé. Je rozvrženo na devět jamek a nebude oploceno, neboť jsme v zátopovém území. Nebylo ani třeba budovat žádné obslužné komunikace, ani kácet stromy, naopak jsme využili stávající zeleň. Cena za vše byla 325 tisíc korun,“ upřesnil místostarosta Jan Fluxa. 

Disky ke hře je možné zapůjčit oproti vratné záloze v občerstvení areálu Škoda sport parku.

Park Chvojkovy lomy láká sportovce
„Oblíbený park jsme letos na jaře revitalizovali a v květnu jsme do něj nechali nainstalovat tři cvičební fitness stroje. Následovalo vybudování nové venkovní tělocvičny,“ sdělil starosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.    

Mezi nainstalovanými fitness stroji je stroj na procvičování kloubů a ramen, dále dvojité zařízení na šlapání a na bench a elipsovité zařízení pro horní i dolní končetiny. Všechny tři stroje dodala společnost COLMEX s.r.o. za cenu 183 tisíc korun. Stroje jsou antracitově šedé a ve stejné barvě je i streetworkoutové hřiště.

Zdroj: Městský obvod Plzeň 2 - Slovany

„Nové hřiště je umístěno vedle stávajícího jezírka. V květnu byla vylita základová deska a poté dodržena 28 dní dlouhá technologická přestávka potřebná k vytvrdnutí betonu. Následně byly instalovány jednotlivé prvky a provedena finální povrchová úprava. Celková cena je 777 tisíc korun,“ řekl místostarosta Jan Fluxa. Realizaci prování firma Enuma Elis s.r.o.

 „Chvojkovy lomy nyní nabízí širší možnosti sportovního vyžití, což je dobře. Streetworkoutové hřiště je multifunkční: vhodné jak pro seniory a mládež, tak i handicapované,“ upřesnila místostarostka Eva Trůková.

Chvojkovy lomyZdroj: Městský obvod Plzeň 2 - Slovany

Vedení městského obvodu Plzeň 2 – Slovany letos obnovilo zastaralé prvky mobiliáře: bylo vyměněno 16 laviček a důkladnou opravou prošla také železobetonová konstrukce kopírující záhon růží. Vyměněny byly odpadkové koše a park byl doplněn o stojany na kolo nebo o dva piknikové sety.

Sportmanie Plzeň poprvé ve Škoda sport parku
Sedmý ročník oblíbeného sportovního festivalu pro celé rodiny se přesouvá do slovanského obvodu. Vzhledem k revitalizaci prostoru za OC Plaza, který je pravidelným místem jeho konání, bude letos premiérově ve Škoda sport parku.

Zájemci z řad široké veřejnosti se opět mohou těšit na týden nabitý sportem. Děti, mládež i dospělí si zde vyzkouší na vlastní kůži, a pod dohledem odborných trenérů, nejrůznější sporty. Festival startuje v sobotu 20. srpna a vstup je zdarma. Odpoledne 23. srpna bude patřit Dnu s městským obvodem Plzeň 2 – Slovany, který připravuje autogramiádu či turnaj v beach volejbalu.

Hlavním smyslem Sportmanie je, aby si děti, mládež i dospělí mohli na vlastní kůži a pod odborným dohledem trenérů a členů klubů z Plzně a Plzeňského kraje vyzkoušet nejrůznější druhy sportů.

Zdroj: Magistrát města Plzně

Zdroj: Magistrát města Plzně