Jde o koncept komunitního bydlení, dostupného rodinám s dětmi, kde se budou lidé cítit dobře. Předání Slunných domů je plánováno na červen 2023.

Zdroj: archiv BORÁK DEVELOPMENT

Rodinná firma BORÁK DEVELOPMENT, s. r. o., má v tomto projektu ambice vytvořit takové podmínky, aby tam mohli být lidé částečně soběstační v pěstování ovoce a zeleniny a chovu drobných zvířat. Zároveň přináší tradiční formát bydlení s využitím soudobých technologií, které šetří energie a životní prostředí. Domy překvapí nadstandardní výbavou a přijatelnou cenovou politikou. Svým konceptem bydlení chce developer podtrhnout definici pojmu „rodinná atmosféra“. Věří, že lidé sdílející stejné hodnoty najdou v jejich domech duševní klid a uspokojení. Společné grilování, sousedská výpomoc, venkovní hry dětí… ve Slunných domech se budou lidé cítit moc dobře!

Zdroj: archiv BORÁK DEVELOPMENT

Architektonický koncept.
Nové navržené objekty pro trvalé bydlení jsou klasickými řadovými rodinnými domy s jednou bytovou jednotkou, reagující na současné trendy, a to nejen dispozičním, ale především konstrukčním a materiálovým pojetím. Návrh si zachovává charakter klasické řadové uliční zástavby. Vstupy a garáže jsou orientovaný do předprostorů jednotlivých domů podél obslužné komunikace. Ustupující partie vstupů zapuštěných do vstupních fasád jsou parafrází průjezdů do dvorního traktu klasických vesnických stavení, zde použitých jako výrazového architektonického prvku pro dosažení plasticity. Hmotové uspořádání ctí původní historickou strukturu území s vesnickými stavbami. Autorem návrhu je architektonické studio AiD team, a. s.

 Zdroj: archiv BORÁK DEVELOPMENT

Promyšlené využití prostoru.
Každý objekt má celkové půdorysné rozměry přízemí 7,5 x 11,5 m. Podélná osa objektu je v severojižní orientaci. Je nepodsklepen, 1. NP tvoří krytý vstup, technická část garáž, zádveří se šatnou popřípadě technickou místnosti, vedle je situováno sociální zařízení s WC a umyvadlem, které lze variantně upravit a doplnit sprchou, nebo koutem s pračkou a sušičkou. Prostor pod schodištěm je řešen jako komora, přístupná variantně z chodby nebo hlavního obytného prostoru. Hlavní obytný prostor o ploše 35 m2 je podle hlavní komunikační osy rozdělen na kuchyňskou sekci s jídelním stolem a obývací pokoj. Celá plocha je vizuálně propojena se zahradou a pobytovou terasou. Prostor propojovacího schodiště je prosvětlen střešním světlíkem obdélníkového tvaru, který zároveň přisvětluje chodbu ve 2. NP. Nadzemní podlaží je klidová část objektu se třemi pokoji (ložnicemi), z nichž jedna je doplněna vlastní oddělenou šatnou. Zázemí pokojů tvoří prostorná koupelna, samostatné WC s umyvadlem a místnost, kterou lze využít jako šatnu nebo sklad.

Krásná východní Morava
Obec Nivnice v jihovýchodní části Zlínského kraje, cca 5,5 km jižně od Uherského Brodu, náleží k části malebného Moravského Slovácka. V Nivnici najdete klidné, ne však ospalé místo pro život se vším komfortem moderní doby. Dopravní obslužnost, veškerá infrastruktura, nově vybudovaná hustá síť cyklostezek vedoucích všemi směry v okolí. Obec Nivnice aktivně podporuje rozvoj cestovního ruchu a aktivního trávení volného času. S tím souvisí rozvoj podnikání v této oblasti – ubytovací služby, restaurace, sportovní a kulturní zázemí. Neméně významným aspektem pro výběr takového místa pro život je nadprůměrné množství pracovních příležitostí v místě i blízkém okolí.

Zdroj: archiv BORÁK DEVELOPMENT

SJEDNEJTE SI PROHLÍDKU
Prohlídku je možné si sjednat přes kontaktní formulář nebo na telefonu 602 529 242. Vše najdete na www.slunnedomy.cz