Zdroj: Galerie hlavního města Prahy

František Bílek byl umělec, jehož tvorbu nelze snadno zařadit. Možná právě proto ho mnozí přezdívají nepochopeným géniem, který žil i tvořil svérázným přístupem kombinujícím lásku k přírodě a silný vztah k náboženství. Bílkovo umělecké nadání se projevilo již v dětství, přes malířství přešel nakonec k sochařství, a to i vystudoval. Svá monumentální díla tvořil z počátku v jihočeském Chýnově, kde se dodnes nachází jeho atelier. 

Zastávka v Jižních Čechách

Chýnovská „chaloupka“ byla prvním vlastním obydlím Františka Bílka, které si vystavěl na odlehlém pozemku svých rodičů. Po osudovém konfliktu s J. V. Myslbekem se umělec na několik let vrátil ze stipendijního pobytu v Paříži do Chýnova, kde vytvořil svá stěžejní raná díla. Prostředí rodného města a okolní přírody formovalo jeho specifický mystický projev mísící náboženské myšlenky s obdivem k přírodě.

Zdroj: Galerie hlavního města Prahy

Chýnovský dům je zasazen volně do přírodního prostředí. Jeho stěny tvoří režné cihlové zdivo v kombinaci se dřevem. Fasáda je zdobena řadou symbolických reliéfů, doplněných Bílkovými mystickými texty. Biblicko-kosmologické nápisy a přírodní náměty lemující okna a dveře doplňují trojici figurálních kompozic symbolicky alegorizujících jednotlivá údobí lidského života: mládí (Jsme přikryti), dospělost (Země nám mluví) a stáří (Náš skon).

Zdroj: Galerie hlavního města Prahy

V domě jsou vystavena především umělcova díla s husitskou tématikou (včetně modelu Husova pomníku v Táboře) a reliéfy z druhé poloviny jeho tvůrčího období. Další exponáty připomínají sochařovo přátelství s významnými českými básníky Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou a spolupráci s chýnovskými hrnčíři. Atmosféru obytných interiérů dotváří Bílkem navrhovaný nábytek.

Zdroj: Galerie hlavního města Prahy

Letos zde můžete denně kromě pondělí vidět novou expozici. 

Na skok do Prahy

Na pomezí Letné a Hradčan se nachází notoricky známá Bílkova vila. Ta měla podle svého tvůrce a majitele vyjadřovat „Život jako pole plné zralých klasů, skýtajících výživu bratří na každý den. Mnohé klasy svázány ve snopy – sloupy. Některé ze sloupů nedostavěny, protože ničeho nenesou.“ Segmentovitý půdorys stavby lze číst jako stopu kosy sklízející obilí. Režná cihla a hrubě opracovaný kámen pak měly přibližovat dílo přírodě a lidské práci.

Bílkova vila je od roku 1963 spravována Galerií hlavního města Prahy (GHMP). V červnu 2022 byla u příležitosti 150. výročí narození Františka Bílka (1872 – 1941) pro veřejnost hradčanská vila znovu otevřená s přestavěnou expozicí a nově otevřenou dlouhodobou výstavou, mapující vztah mezi Bílkem a Březinou. Na rozdíl od chýnovského domu na jihu Čech, kde lze spatřit převážně pozdní umělcovu tvorbu a jeho práce s husitskou tématikou, se v pražské vile seznámíte především se sochařovým raným dílem nabitým intenzivním mysticismem.

Bílkova podivná a komplikovaná osobnost, jeho monumentální sochy a figurální kompozice charakteristické organickými formami, výraznými vertikalizujícími siluetami a patetickými gesty, z něj dělají nepochopeného génia českého výtvarného umění. V jeho pražské vile jsou sochařská díla doplněny drobnější keramickou tvorbou a grafikami, které přibližují umělcovy těžko uchopitelné spirituální motivy, ale i jeho náročnou osobnost umělce, který nikdy neslevil ze své snahy o dokonalost.

Poslední léta v Chýnově

Bílkovo putování se symbolicky uzavírá v jeho chýnovské chaloupce. Tam strávil poslední měsíce svého života a tam byl také pochován. Na místním hřbitově lze kromě jeho impozantní sochy s názvem Modlitba nad hroby obdivovat také další pozoruhodné náhrobky, vytvořené přímo mistrem i řadou jeho chýnovských následovníků.

Zdroj: Galerie hlavního města Prahy

Bílkova vila na Hradčanech je otevřena po celý rok, ale jeho chýnovský atelier můžete navštívit už jen do konce října, poté se na zimu opět uzavře. Pokud byste si o Bílkově životě a tvorbě rádi poslechli více, Galerie hlavního města Prahy pořádá v Bílkově vile na Hradčanech i v Bílkově domě v Chýnově pravidelné komentované prohlídky. Více se dozvíte na webových stránkách www.ghmp.cz nebo můžete napsat na adresu vzdelavani@ghmp.cz.