Projekt je v kooperaci se soutěží 5G pro 5 měst. Zainteresovaná města jsou tedy Plzeň, Bílina, Jeseník, Karlovy Vary a Ústí nad Labem.
Za každé z měst bude do soutěže nominováno cca 5 společností, které budou soutěžit o titul „NEJ inovátor 5G 2020“. Firmy budou oceněny na slavnostním vyhlášení v Praze za účasti zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministryně Dostálová i ministr Havlíček se zároveň ujali záštity tohoto projektu.

Inovace jsou hnacím motorem hospodářského pokroku. Pro firmy znamenají kontinuální růst, pro jejich zákazníky pak kvalitnější a hodnotnější zboží a služby. Inovace jsou klíčem k vyšší produktivitě a k uchování konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Cílem soutěže je najít společnost s nejlepším řízením inovací s teoretickým dopadem do 5G sítí. Hodnocen je proces, jakým společnosti k inovacím přistupují. Firmy tak mají možnost porovnat nejen své nápady v oblasti inovací, ale především to, jak s nimi umí pracovat, jak je dále převedou do praxe a zpeněží.

Webová stránka soutěže: https://www.nejinovator5g.cz/
5G města: https://www.mmr.cz/cs/microsites/5g/home

Zdroj: www.nejinovator5g.cz