Principem soutěže je najít pomocí nápovědy – jedné fotografie radnice, znaku města a umístění na slepé mapě – konkrétní město. Fotografie radnice, znak města a slepá mapa se postupně po časových intervalech odkrývají. Soutěžícím je každý, kdo se k soutěži zaregistruje.

Zdroj: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Soutěžící se snaží poznat dané konkrétní město, za což získává body. Výhercem se stane Soutěžící, který získá nejvíce bodů.

Zaregistrujte se na www.historickasidla.cz, konkrétně na https://www.historickasidla.cz/cs/soutez-tri-klice-k-poznani-mest/ – registrace otevřena od 1. 12. 2020.

Vlastní soutěž začíná 1. 1. 2021.

Bodování je založeno na času, který jste potřeboval při označení názvu města, které charakterizují dané „nápovědy“.

Vyhodnocení soutěže s odměnami proběhne na závěr

  • účastník soutěže s největším počtem bodů získává ubytování v jednom z členských měst Sdružení v hodnotě 3 000,- Kč – během roku 2021
  • účastník soutěže s druhým největším počtem bodů získává ubytování v jednom z členských měst Sdružení v hodnotě 2 000,- Kč – během roku 2021
  • účastník soutěže s třetím největším počtem bodů získává ubytování v jednom z členských měst Sdružení v hodnotě 1 000,- Kč – během roku 2021