V soutěži se utkají v internetovém hlasování navržení kandidáti v těchto kategoriích:

- Malý podnikatel horských regionů

- Střední podnikatel horských regionů

- Velký podnikatel horských regionů

- Zaměstnanec samosprávy/Politik horských regionů

- Novinář horských regionů

- Nevládní organizace horských regionů

- Sportovec horských regionů

- Osobnost horských regionů

Kandidáti byli nominováni v průběhu dubna na základě veřejné výzvy. Hlasování veřejnosti a výběr kandidátů bude zahájeno dne 7. května a ukončeno bude 15. května o půlnoci.

Vybrat a podpořit kandidáta můžete na stránkách organizátora soutěže: http://www.koalicja.zywiec.pl

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v průběhu slavnostního vyhodnocení soutěže, které se bude konat 2. června 2018 v Żywci (Polsko).


Pořadatelem soutěže je Sdružení Koalice značek horských regionů se sídlem v Żywci (Polsko). Soutěž je realizovaná v rámci projektu „Polsko-česká akce propagující kultury, tradice a řemeslnou výrobu horských regionů” spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu INTEREG V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Beskydy.

Zdroj: zadavatel inzerce