Přešla jste z nemocnice řízené krajem do soukromé nemocnice. Vidíte mezi oběma typy vedení zásadní rozdíly? Poznají odlišnosti i pacienti?

Krajskou nemocnici jsem řídila tři a půl roku a musím říct, že všechny praktické zkušenosti se mi velice hodí. Přesto je to pro mě jako pro novou ředitelku obrovská změna. Zatímco v Karlových Varech a v Chebu jsem za řízení nemocnic byla zodpovědná v týmu tříčlenného představenstva, zde v Ostrově jsem s nejvyšším vedením společnosti mnohem úžeji propojena. Komunikace mezi jednotlivými články však funguje velmi pružně a efektivně. Jiný je pochopitelně i systém financování. Jako soukromá společnost vždy sledujeme nákladovou efektivitu – vyrovnanou bilanci příjmů a výdajů.

Mám výhodu, že jsem ostrovská patriotka a velmi oceňuji, že jsem mohla nastoupit do naší nemocnice, která na pacienty působí velmi příjemně. Je to dáno nejen lokalitou krásného zeleného parku, který nemocnici obklopuje, ale především vstřícným personálem, který si zakládá na dobré komunikaci s pacienty. A toto nastavení určitě hodlám nadále udržet a rozvíjet ho.

Od každého ředitele se očekává, že se zaměří také na rozvoj a investice. Co v tomto ohledu plánujete?

Naše společnost připravuje projekt revitalizace následné a intenzivní dlouhodobé péče, kterou již provozujeme. Projekt bude financován z dotačních titulů EU a z vlastních zdrojů. Plánujeme i investice do provozního vybavení, které ocení nejen pacienti, ale i zaměstnanci.

Jaká je vaše personální politika?

Nikde není nadbytek kvalitního personálu, ale naše nemocnice na tom špatně není. Stále poptáváme lékaře a zdravotní sestry určité specializace. Vybraným odbornostem poskytujeme náborové příspěvky, které jsou díky podpoře kraje opravdu velkorysé, a kromě náborového příspěvku po určitou dobu přispíváme i na bydlení.

Našim zaměstnancům nabízíme širokou škálu benefitů pro volný čas, zdraví, sport a kulturu. Také organizujeme besídky pro děti, plánujeme příměstské tábory. Snažíme se být rodinnou nemocnicí v plném rozsahu, aby se všem u nás pracovalo co nejlépe a byli za svou práci náležitě oceněni.

Ráda bych všem zaměstnancům ostrovské nemocnice poděkovala, jak skvěle zvládli pandemii, a těším se, až se budu moci se všemi potkat na plánovaných venkovních akcích. Jsem optimistka, takže věřím, že již bude lépe.