Česká vláda v čele s ministerstvem vnitra očividně nezvládla situaci spojenou s uprchlickou vlnou z Ukrajiny. Veškeré potřebné zákonné úpravy, které by nastavily jasná pravidla pro práci s uprchlíky, jejich registraci, prověření, ubytování a podobně přišly, bohužel, velmi pozdě.

Totéž platí o pravidlech a podmínkách sociální a finanční pomoci uprchlíkům, která by zamezila jejímu zneužívání - na úkor českých daňových poplatníků, kteří ji financují a sami se zároveň v důsledku raketově rostoucí inflace a základních životních nákladů dostávají
do těžkých existenčních problémů.

Chybná vládní politika vedla tudíž k mnoha negativním důsledkům, ke zneužívání této sociální pomoci, ke vzniku fenoménu tzv. dávkové migrační turistiky a k tomu, že se skutečnými válečnými uprchlíky se tzv. „vezou“ i vyložení ekonomičtí migranti, který tuto pomoc pouze zneužívají.

A za druhé, liknavý postup vlády vedl k tomu, že náš sociální systém zneužívají osoby, které nemají na statut válečných uprchlíků
a na dočasnou ochranu v České republice vůbec nárok. To platí především pro zakarpatské Romy s maďarskými pasy, se kterými si vláda neví rady a umísťuje je do různých lokalit v České republice, bez vědomí a souhlasu místních samospráv a místních občanů, kolikrát dokonce proti jejich vůli.

Jako poslance zvoleného za hlavní město Prahu - i jako dlouholetého občana městské části Praha 10, konkrétně Malešic - mě pochopitelně nejvíce zajímají případy, které se týkají mého regionu a občanů, které zastupuji.

Protože je zde řada nevyjasněných okolností, interpeloval jsem ministra vnitra Rakušana ve věci zřizení ubytovacího zařízení, stanového městečka pro 150 osob z Ukrajiny.  Jedná se o tábor pro kočovné ukrajinské Romy, migranty bez nároku na dočasnou ochranu, na pozemku České pošty právě v Praze 10-Malešicích.

A to opět bez vědomí místních občanů - a do velké míry proti jejich vůli - i bez vědomí vedení místní radnice. Pouze ze svévolného rozhodnutí ministra Rakušana a pražského pirátského primátora Hřiba.

Ministra Rakušana se ve své interpelaci táži mimo jiné na to, proč toto rozhodnutí nekonzultoval s občany Prahy 10, kterých se negativní dopady takového kroku budou nejvíce dotýkat.

Také mne zajímá, jaké budou celkové náklady na vybudování a provoz tohoto zařízení, které, proti své vůli, financují čeští daňoví poplatníci. Jak hodlá v tomto táboře a v jeho okolí, zajistit bezpečnost, hygienu, sanitaci a veřejný pořádek. Kolik to celkem bude stát a kdo to zaplatí? Dosud mi neodpověděl. Pouze v reakci na mé vystoupení ve Sněmovně na stejné téma a stejné otázky prohlásil, že přece „…ty lidi, co nemají kde bydlet, nenecháme spát na nádraží…“.

Na což jsem musel reagovat faktickou poznámkou, kde jsem se ministra Rakušana zeptal, že by mě moc zajímalo, co dělá pro naše české bezdomovce, kterých je dle průzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí z roku 2019 cca 24 000. Jakým způsobem se stará o to, aby byli v teple, zaopatřeni jídlem, dostali sociální dávky a aby měli kde spát – když má takovou starost o tyto maďarské turisty. Odpovědí mi bylo opět jen jeho hluboké mlčení.

V záležitosti vybudování a provozu stanového městečka pro migranty v Malešicích jsem se rovněž obrátil dopisem na starostku městské části Praha 10, Renatu Chmelovu, a nabídl jsem jí veškerou součinnost a pomoc v této věci.
Opět – dosud – bez reakce.

Má nabídka pomoci trvá, ale směřuji ji hlavně ke svým spoluobčanům z Prahy 10. Jsem tady pro Vás, napište mi, nebo mě navštivte v úředních hodinách v mé poslanecké kanceláři v Petrohradské ulici ve Vršovicích.

Jiří Kobza, poslanec Parlamentu České republiky

Společně jsme silnější!

https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6503
https://www.facebook.com/jirikobza.cz
https://www.jiri-kobza.cz/

Zadavatel: Mgr. Tomáš Doležal (SPD)
Zpracovatel: Mgr. Jiří Kobza, poslanec Parlamentu ČR za SPD