V roce 1909 švábský cukrář a výrobce bonbonů proti kašli Theodor Kaiser z Waiblingenu – inspirovaný mouchami v domácí pekárně – objevil mucholapku. Lepidlo bylo nyní odolné vůči teplu a chladu, spolehlivě drželo mouchy a vyznačovalo se dlouhou skladovatelností.
První mucholapky, stále pod značkou „Aeroplan“, vyráběly domácí dělnice ručně už v roce 1909. Pro připevnění mucholapky ke stropu se používaly cvočky.
Nové jméno značky bylo hledáno a objeveno v roce 1911. Dnes 30. ledna 1911 se uskutečnil zápis patentu na mucholapky Aeroxon. Vznikla značka AEROXON.
V roce 1930 bylo vyrobeno přibližně 124 milionů mucholapek. Aeroxon využívá stále k rostoucí produkci expresivní reklamy a billboardy.
Dnešní rodinnou firmu ve čtvrté generaci spravuje Thomas F. Updike. Dalšími rodinnými příslušníky ve společnosti jsou Alice Pfau rozená Updike, zodpovědná za marketing a historický archiv, Dorothea Beitinger rozená Updike, vedoucí oddělení controllingu. Středně velkou rodinnou firmu dnes řídí Thomas Updike, pravnuk zakladatele společnosti.
Díky rozsáhlým investicím do technologie výroby a výzkumu se společnost Aeroxon Insect Control GmbH velmi dobře připravila na výzvy budoucnosti.
V roce 2018 se začala v Klatovech stavět nová výrobní hala. Zde jsou umístěny nové výrobní linky. Největším projektem bylo přemístění výroby lepidla v Klatovech. Pro výrobu lepidla jsme zakoupili novou výrobní linku, která je světově jedinečná.  

1909 erfand der schwäbische Konditor und Hustenbonbonproduzent Theodor Kaiser aus Waiblingen – inspiriert von den Fliegen in der heimischen Backstube – den Fliegenfänger neu. Der Leim war nun hitze – und kältebeständig, hielt Fliegen zuverlässig fest und zeichnete sich durch eine lange Lagerfähigkeit aus.
Die ersten Fliegenfänger, noch unter dem Markennamen „Aeroplan“ fertigen 1909 Heimarbeiterinnen in Handarbeit. Zur Befestigung des Fliegenfängers an der Zimmerdecke ist dieser mit Ösen versehen.
Ein neuer Markenname wurde gesucht und 1911 gefunden. Am 30. Januar 1911 erfolgt der Eintrag des Aeroxon Fliegenfängers in die Warenzeichenrolle. Die Geburtsstunde der Marke AEROXON.
1930 werden rund 124 Mio. Fliegenfänger produziert. Aeroxon nutzt die kontunuierlich steigenden Produktionszahlen für ausdrucksstarke Anzeigen und Werbeplakate.
Heute wird das Familienunternehmen in vierter Generation von Thomas F. Updike geführt. Weitere Familienmitglieder im Unternehmen sind Alice Pfau geb. Updike, verantwortlich für Markenrecht und das historische Archiv und Dorothea Beitinger geb. Updike, Abteilugsleiterin Controlling. Das mittelständische Familienunternehmen wird heute von Thomas Updike, dem Urenkel des Firmengründers geleitet.
Durch umfangreiche Investitionen in die Produktionstechnik und der Forschungsbereich ist die Firma Aeroxon Insect Control GmbH für die Herausforderungen der Zukunft sehr gut aufgestellt.
2018 begann der Bau einer neuen Produktionshalle. Neue Produktionslinien werden hier angesiedelt. Das gröβte Projekt war die Verlagerung der Leimproduktion nach Klatovy. Für die Herstellung von Leim haben wir eine neue Produktionslinie gekauft, die weltweit einzigartig ist.