Zdroj: BH - Nemocnice Vimperk a.s.V roce 2019 poskytl Jihočeský kraj prostřednictvím MPSV účelovou dotaci na neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb. V rámci Krajského dotačního programu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace na podporu sociálních služeb Opatření č.2 a dotace na pořízení vybavení sloužící v rámci poskytovaných sociálních služeb přímo uživatelům Opatření č.4.

BH-Nemocnice Vimperk a.s.  poskytuje tyto pobytové sociální služby.                                    

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Vimperk (30 lůžek), určena pro klienty od 18 do 65 let věku. Službu poskytuje již od roku 2013. Dotace MPSV přiznána ve výši 5 144 000,- Kč z celkové finanční podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji 1 075 511 601,- Kč. Z Krajského dotačního programu Opatření č. 2 byla služba podpořena částkou 500 000,- Kč z celkové částky 33 644 867,- Kč, a Opatření č.4 neinvestiční podpora 145 928,- Kč z celkové částky 2 017 841,- Kč.

Domov pro seniory - Domov pro seniory Vimperk (23 lůžek), určena pro klienty od 65 let věku. V provozu od 1.1.2019. Dotace MPSV byla přiznána ve výši 3 613 000,-Kč  z celkové finanční podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji 1 075 511 601,- Kč. Z Krajského dotačního programu Opatření č. 2 byla služba podpořena částkou 500 000,- Kč z celkové částky  33 644 867,-Kč, a Opatření č.4 investiční podpora 46 000,- Kč a 97 560,-Kč podpora neinvestiční z celkové částky 2 017 841,- Kč.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče - Sociální lůžka, pobytová sociální služba na dobu přechodnou, než je klient umístěn do zvolené sociální služby nebo schopen návratu do domácího prostředí (22 lůžek), určena pro klienty od 18 let. Tuto službu zajišťuje zařízení již od roku 2007. Dotace MPSV byla přiznána ve výši 3 289 000,-Kč z celkové finanční podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji 1 075 511 601,-Kč. Z Krajského dotačního programu Opatření č. 2 byla služba podpořena částkou 500 000,- Kč z celkové částky 33 644 867,- Kč, a Opatření č.4 neinvestiční podpora 139 043,- Kč z celkové částky 2 017 841,- Kč.

Pro více informací www.nemocnicevimperk.cz, www.mediconas.cz.