V roce 2020 poskytl Jihočeský kraj prostřednictvím MPSV účelovou dotaci na neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb. V rámci Krajského dotačního programu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace na podporu sociálních služeb.

BH-Nemocnice Vimperk a.s.  poskytuje tyto pobytové sociální služby.                                       

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Vimperk (30 lůžek), určena pro klienty od 18 do 65 let věku. Službu poskytuje již od roku 2013. Dotace MPSV přiznána ve výši 5 522 000,- Kč z celkové finanční podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji 1 173 747 361,- Kč. Z Krajského dotačního programu Opatření č. 2 byla služba podpořena částkou 500 000,- Kč z celkové částky  43 482 882,- Kč.

Domov pro seniory - Domov pro seniory Vimperk (23 lůžek), určena pro klienty od 65 let věku. V provozu od 1.1.2019. Dotace MPSV byla přiznána ve výši 3 761 000,-Kč z celkové finanční podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji 1 173 747 361,- Kč. Z Krajského dotačního programu Opatření č. 2 byla služba podpořena částkou 500 000,- Kč z celkové částky 43 482 882,-Kč.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče - Sociální lůžka, pobytová sociální služba na dobu přechodnou, než je klient umístěn do zvolené sociální služby nebo schopen návratu do domácího prostředí (22 lůžek), určena pro klienty od 18 let. Tuto službu zajišťuje zařízení již od roku 2007. Dotace MPSV byla přiznána ve výši 3 233 000,-Kč z celkové finanční podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji 1 173 747 361,-Kč. Z Krajského dotačního programu Opatření č. 2 byla služba podpořena částkou 500 000,- Kč z celkové částky 43 482 882,- Kč.

Především bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům BH-Nemocnice Vimperk a.s., MPSV ČR, Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, Městu Vimperk, ZŠ Smetanova Vimperk, dobrovolnickým organizacím a všem ostatním za podporu při zvládání onemocnění Covid 19 v našem zařízení.

Pro více informací www.nemocnicevimperk.cz, www.mediconas.cz.