Automobily se skládají z tisíců větších i zcela malých součástek, bez kterých by nefungovaly. Stejně tak by bez pracovitých a spolehlivých zaměstnanců nefungovaly firmy. To si uvědomuje vedení společnosti ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s. r. o., která v těchto dnech dovršila 15 let od svého založení v průmyslové zóně Louny - Východ. Postupem let se v této společnosti vytvořil kolektiv sta zaměstnanců, který drží pohromadě nejen díky dobrým mzdovým podmínkám, ale též přátelské a téměř rodinné sounáležitosti.

Zdroj: ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s.r.o.

„Náš pracovní kolektiv si i dnes po 15 letech uvědomuje vážnost rozhodnutí majitelů založit v roce 2003 v Lounech svou dceřinou společnost, jako vůbec první investici mimo Japonsko. Myslím, že jsme jejich důvěru nezklamali, plníme požadavky našich zákazníků, což jsou renomované společnosti automobilového průmyslu, co do množství tak hlavně kvality součástek pro motory. Za dosažené výsledky patří dík všem našim zaměstnancům,“ uvedl viceprezident společnosti Richard Wasserbauer.

Zdroj: ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Ishimitsu, stejně jako většina strojírenských firem poptává několik schopných lidí pro obsluhu kovoobráběcích strojů a na pozici strojírenský dělník, ale jádro kolektivu je stabilizované. Ze 108 zaměstnanců jich 41 pracuje ve společnosti přes pět let a z toho 27 déle než 10 let. Schopní a šikovní pracovníci mají šanci dosáhnout kariérního postupu. O dobrých podmínkách a rodinném charakteru společnosti hovoří i to, že vedení nemuselo zatím sáhnout po možnosti náboru pracovníků mimo EU nebo využít služeb pracovních agentur. Ishimitsu spolupracuje při získávání nových zaměstnanců se středními školami v regionu a loni například získala vysokoškolsky vzdělaného absolventa, který ještě při studiu na UJEP v Ústí nad Labem připravoval v Ishimitsu svou diplomovou práci.

Společnost vyráběla v prvním roce po založení v pronajatých prostorách, po dvou letech postavila nákladem 64 milionů korun vlastní výrobní halu, vybavila ji stroji s téměř dvojnásobnou investicí a okamžitě nastartovala politiku managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce. Certifikaci obnovuje v pravidelných cyklech, poslední platí do srpna 2020. „Požadavky zákazníků postupem let narůstaly, proto jsme museli v roce 2016 výrobní halu rozšířit a nakoupit nové stroje, v posledních letech investujeme do technologie prakticky každý rok. Vůbec prvním výrobkem byly hřídele škrticí klapky, které jako hlavní výrobní typ produkujeme dosud, ale už v řadě různých druhů,“ uvedl dále Richard Wasserbauer.

Zdroj: ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Společnost Ishimitsu má zpracovaný sociálně rozvojový program a v posledních letech upravovala a rozšiřovala benefity pro zaměstnance, které přispívají k regeneraci jejich sil a k utužení kolektivu. Vedení společnosti hledí i na složení pracovních kolektivů, například i z pohledu dojíždění zaměstnanců ze stejného místa, nebo upravuje pracovní dobu matkám s dětmi, tak aby jim co nejlépe vyhovovala. Ishimitsu  podporuje některé společenské, dobročinné a vzdělávací projekty v Lounech. Její pracovníci pocítí letošní jubileum mimořádnou prémií a všichni si ho připomenou se svými rodinnými příslušníky na jaře při Rodinném dnu.

Zdroj: ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s.r.o.