Zdroj: Nemocnice Volyně s.r.o.

Sociální lůžka, která je finančně podporována dotačními programy z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a Jihočeského kraje.

V roce 2019 podpořil Jihočeský kraj účelovou dotací na neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb ve výši 1 795 000,-Kč z celkové finanční podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji 1 075 511 601,-Kč. V rámci Krajského dotačního programu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace na podporu sociálních služeb v rámci Opatření č.2 ve výši 500 000,- Kč z celkové částky 33 644 867,- Kč a neinvestiční dotace na pořízení vybavení sloužící v rámci poskytovaných sociálních služeb přímo uživatelům Opatření č.4 ve výši 112 700,- Kč z celkové částky 2 017 841,- Kč.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče jsou pobytové sociální služby na dobu přechodnou, než je klient umístěn do zvolené sociální služby nebo schopen návratu do domácího prostředí, určena pro klienty od 18 let. Tuto službu zajišťuje zařízení již od roku 2013. V roce 2019 je kapacita služby 20 lůžek, do základní sítě sociálních služeb JčK je zařazeno a finančně podporováno 12 lůžek.

Pro více informací: www.volynskalecebna.cz, www.mediconas.cz.