Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče - Sociální lůžka, která je finančně podporována dotačními programy z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a Jihočeského kraje.
V roce 2020 podpořil Jihočeský kraj účelovou dotací na neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb ve výši 1 763 000 Kč z celkové finanční podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji 1 173 747 361 Kč. V rámci Krajského dotačního programu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace na podporu sociálních služeb v rámci Opatření č. 2 ve výš 500 000 Kč z celkové částky 43 482 882 Kč.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče jsou pobytové sociální služby na dobu přechodnou, než je klient umístěn do zvolené sociální služby nebo schopen návratu do domácího prostředí, určena pro klienty od 18 let. Tuto službu zajišťuje zařízení již od roku 2013. Kapacita služby 20 lůžek, do základní sítě sociálních služeb JčK je zařazeno a finančně podporováno 12 lůžek. Především bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům Nemocnice Volyně s.r.o., MPSV ČR, Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, Městu Volyně, dobrovolnickým organizacím, a všem ostatním za podporu při zvládání onemocnění Covid 19 v našem zařízení.
Pro více informací: www.volynskalecebna.cz, www.mediconas.cz.