Sociální lůžka, (20 lůžek) jsou pobytové sociální služby na dobu přechodnou, než je klient umístěn do zvolené sociální služby nebo schopen návratu do domácího prostředí, určena pro klienty od 18 let. Je finančně podporována dotačními programy z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a Jihočeského kraje. V roce 2021 podpořil Jihočeský kraj účelovou dotací na neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb ve výši 1 973 000 Kč z celkové finanční podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji. V rámci Krajského dotačního programu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace na podporu sociálních služeb ve výši 500 000 Kč. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče (20 lůžek) jsou pobytové sociální služby na dobu přechodnou, než je klient umístěn do zvolené sociální služby nebo schopen návratu do domácího prostředí, určena pro klienty od 18 let. Děkujeme především všem zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům Nemocnice Volyně s.r.o., dále pak MPSV ČR, Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, Městu Volyně, a všem ostatním za podporu při zvládání onemocnění Covid 19 v našem zařízení.

Pro více informací: www.volynskalecebna.cz, www.mediconas.cz.