Podmínkou je, aby realizace projektu přispěla ke zlepšení života v regionu, například pořádáním komunitních setkání, rozvojem volnočasových aktivit nebo posílením cestovního ruchu v regionu.

Program Kozel lidem je součástí iniciativy Nastartujme Česko, ve které se společnost Plzeňský Prazdroj, pod kterou spadá také Velkopopovický Kozel, zavázala investovat do oživení ekonomiky a společenského života více než 300 mil korun. Chceme proto podpořit projekty, které budou mít pozitivní dopad na oživení komunitního života v našem regionu." říká manažer pivovaru Václav Šimek.

Z přihlášených projektů vybere v září porota složená́ ze zástupců̊ Velkopopovického Kozla, Nadace rozvoje občanské́ společnosti a místních osobností ty, které budou pro oblast největším přínosem. Mezi ně pak rozdělí celkovou částku až 500 tisíc korun. Vybrané projekty se budou rovněž ucházet o podporu veřejnosti, která rozhodne o bonusových částkách ve výši 50 000 Kč, 30 000 Kč a 20 000 Kč pro tři nejlepší. „Věříme, že tato finanční podpora pomůže nastartovat zajímavé projekty a podpoří aktivní organizace Velkopopovicka a okolí v jejich dalším fungování," dodává Václav Šimek.

Podrobnější informace o programu jsou dostupné na stránkách www.kozellidem.cz.