Mimo svou hlavní náplň však provádí také doplňkovou ekonomickou činnost – práce a služby pro ostatní vlastníky komunikací. Jedná se prakticky o kompletní servis v oblasti silničního stavitelství. Prioritními klienty jsou především města a obce. V rámci doplňkové činnosti organizace provádí marketingovou podporu – budování image společnosti, značky a dobrého jména.

Dlouhodobě Správa a údržba silnic Pardubického kraje spolupracuje s obcí Kladruby nad Labem. „Vždy máme radost, když nám v jarním období Správa a údržba silnic Pardubického kraje opraví silnice, které tvoří hlavní průtahy našimi čtyřmi obcemi – Kladruby nad Labem, Kolesa, Komárov a Bílé Vchynice.

V loňském roce zvítězila SUS Pk ve výběrovém řízení, na základě kterého nám opravovala památkově chráněnou cestu za mateřskou školou. Musel k tomu být vypracován projekt a provedena výměna okrajů silnice – místo bílých dlaždic doporučili památkáři stejně široké pásky ze žulových kostek. Pracovníci SUS Pk ve spolupráci s panem cestmistrem Jakubem Kopeckým nám cestu vedoucí od Národního hřebčína k Obecnímu úřadu v Kladrubech nad Labem velice pěkně opravili.

Vzhledem k tomu, že byla Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, věříme, že hlavní cesty našimi obcemi budou napříště nejenom opravovány v jarním období, ale brzy obdrží nové asfaltové koberce,“ říká Lenka Gotthardová, starostka obce Kladruby nad Labem, která je se spoluprací s organizací velmi spokojená: „Nejednou nás přijel navštívit i pan ředitel Miroslav Němec, především z důvodu jednání v kladrubském hřebčíně, v poslední době hlavně kvůli opravě mostu přes Labe vedoucího z Kladrub do Řečan. V první třetině roku nás navštívil také pardubický radní pro dopravu Michal Kortyš, se kterým jsme projednávali potřebu opravy silnic v našich obcích. Spolupráce si velmi vážíme. Pokud by se podařilo potřebné úseky opravit, budeme velice rádi.“