Nevěnuje se pouze klasickému prodeji nebo pronájmům nemovitostí, ale také jejich správě. A to se vším všudy. „Naše služba správy investičních nemovitostí, kterou najdete na webu www.spravain.cz, se skutečně umí postarat o všechno,“ říká Tomáš Musil, z vedení společnosti.

Věnujete se realitám. K tomu od roku 2007 také komplexní správě nemovitostí. Co to přesně znamená, co si pod tím lze představit. A jak to funguje?

Klasickému realitnímu zprostředkování, jako jsou prodeje a pronájmy nemovitostí se v Olomouci věnuji již od roku 2003. V roce 2007 jsme v Musil reality spustili projekt správy investičních nemovitostí. Vedl mě k tomu velký zájem o investiční byty a nemovitosti, u kterých majitelé předpokládali pravidelný výnos z nájmu, ale nebyli si schopni sami zajistit solidního nájemníka, pohlídat si platby a stav nemovitosti, energie, smlouvy, servis a tak dále. Někdy v tom hrál roli nedostatek času, jindy to byla nezkušenost, přílišná důvěra, nebo nedůslednost v dokumentech, občas „profesionální“ neplatiči a podobně.

To byl tedy začátek. Jak se projekt vyvíjel?

Při průzkumu trhu jsme zjistili, že v roce 2007 nebyl v Olomouci prakticky žádný subjekt, který by byl schopen pronajímatelům nemovitostí zajistit, že budou mít opravdu dobrého nájemníka, který bude platit, respektovat ujednání a neničit pronajatou nemovitost. Neexistoval ani odborný servis, který by se takovým pronajímatelům postaral o drobné opravy v jejich nemovitostech, nebo se staral o revize a kontrolu nemovitosti. V této situaci jsme v Musil reality viděli obrovskou tržní příležitost a začali jsme tuto díru na trhu zalepovat. Tak vznikla naše služba správy investičních nemovitostí, kterou najdete na webu www.spravain.cz

O kolik nemovitostí takovým způsobem pečujete?

V současnosti se v Olomouci a okolí staráme o téměř 300 nájemních nemovitostí, kde se snažíme dostát našemu sloganu „uděláme z vašeho pronájmu bezstarostný příjem“. Jedná se o velmi žádanou službu, kdy naše kapacity již přestávají dostačovat zájmu spokojených klientů. Pronajímatelům zajišťujeme solidní nájemníky, dohlížíme na stav jejich nemovitosti, kontrolujeme zákonné revize, hlídáme povinnosti pronajímatelů, kontrolujeme nepřekračování záloh za energie nájemníky, děláme pravidelné vyúčtování energií, zdražování pronájmu o inflaci, změny nájemníků, předání nemovitosti, právní servis a zejména hlídáme platební morálku nájemníků. Na spravovaných nemovitostech také zajišťujeme drobné i větší opravy, malování, rekonstrukce a podobně.

Je to tedy tak, že vám zákazník svěří svoji nemovitost a veškerý servis, který si to vyžaduje, pak zajistíte vy?

V podstatě ano, rozsah toho co na nemovitosti vykonáváme, je určen požadavky jejího majitele. Stačí si podle vašich požadavků vybrat tarif, který najdete v ceníku na webu www.spravain.cz. Pokud by vám žádný z našich tarifů nevyhovoval a požadovali jste něco jiného, jsme připraveni se s každým zájemcem dohodnout na individuálním přístupu a vykonávat servis jen v požadovaném rozsahu. Například jen hlídat platby. Rozsah našich služeb je komplexní. Od zajištění nájemníků, plateb, kontrol, vyúčtování energií, oprav až po právní servis. Jedním z našich oblíbených tarifů je například tarif nazvaný Garantovaný nájem, kde nemovitost její majitel pronajme přímo naší společnosti a my mu platíme nájemné vždy a včas bez ohledu na její obsazenost.

Jste olomoucký patriot, věnujete se realitám jen v srdci Hané a Olomoucké kraji nebo i někde jinde?

Na to, že jsem olomoucký rodák, jsem velmi hrdý. Jako Musil reality působíme pouze v Olomouci a Olomouckém kraji. Mám za to, že pokud chce realitní poradce tvrdit, že je opravdu oborník, tak to nelze udělat v kraji nebo oblasti, kde mu chybí místní znalosti a zkušenosti. Prodávali jsme i nemovitosti v Jihomoravském kraji a Praze, ale nejvíce realizujeme obchody v Olomouckém kraji. Je to zhruba od Vyškova po Jeseník.

Zaměřujete se také na charitu. O co konkrétně se jedná?

Každý rok uvolňuji určité procento ze zisku www.musilreality.cz a www.spravain.cz na charitu. V uplynulých letech jsme pomohli dětskému domovu v Olomouci, spolupracujeme s neziskovou organizací Společně pro děti, zakoupili jsme zdravotní pomůcky postiženým a aktuálně se angažujeme v podpoře olomoucké porodnice v rámci charitativní akce Zázraky zrození. Jedná se o benefiční sbírku na pořízení pulzních oxymetrů pro novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

Zdroj: Tomáš Musil