Opravdová  samospráva – to jsou  totiž  nejen zákonné kompetence, ale hlavně dostatečné finanční prostředky k jejich skutečnému naplňování a ke správě vlastních krajských záležitostí.

Vznik samosprávných krajů v roce 2000 byl nepodařeným politickým kompromisem s nešťastným výsledkem.  Kraje při svém vzniku sice získaly určitá  práva a povinnosti,
ale nikoli  již tomu odpovídající vlastní finanční zdroje. A tak jim prakticky nezbývá vůbec žádný prostor na zásadní koncepční záležitosti typu nastavení vhodné podoby krajské veřejné dopravy, anebo rozvoje sítě krajských škol či zdravotnických zařízení.  Navíc většina finančních prostředků, které kraje spravují, jsou dotace přímo určené na zabezpečování konkrétních činností, což vyplývá ze smíšeného charakteru naší územní veřejné správy, který v sobě kombinuje výkon samosprávy i státní správy.

Důsledkem  tzv. krajské decentralizace státu je také  enormní posílení pozice hlavního města Prahy, která je nyní suverénně nejsilnějším samosprávným celkem, jenž kumuluje  působnost kraje i obce -  a to jak z hlediska kompetencí, tak i z pohledu velikosti vlastního majetku a financí. Do velké míry neoprávněně, jelikož díky způsobu financování krajů skrze tzv. sdílené daně dle trvalého bydliště jejich poplatníků, čerpá Praha peníze  i za statisíce osob, které mají
na jejím území trvalé bydliště pouze formálně, přičemž fakticky trvale žijí
(a využívají veřejné služby financované kraji) na území jiných krajů, jednoznačně nejvíce pak v našem, Středočeském, kraji. Ve velkém počtu i na Benešovsku. Dle kvalifikovaných odhadů se jedná o více než 300 000 osob. Pokud se tento systém zásadním způsobem nezmění, bude se dál enormně posilovat politická a ekonomická dominance hlavního města Prahy v rámci českého státu  – včetně neblahého procesu „vylidňování“ našeho venkova.

V hnutí SPD tedy chceme jednoznačně otevřít otázku změny současného nastavení financování Středočeského kraje. Náš kraj už nesmí být nadále  bezplatným servisem a pojišťovnou
pro Prahu a její občany!  Jde o stamiliony korun ročně z rozpočtu Středočeského kraje, kterými jedna skupina občanů našeho kraje naprosto neodůvodněně financuje jinou skupinu středočeských občanů – a kterými nespravedlivě a nelogicky dlouhodobě dotuje a sponzoruje rozpočet hlavního města Prahy. Změna je potřebná, nutná a nevyhnutelná!

https://www.facebook.com/SPDstredocesky/

kandidátní listina ZDE


Ing. Tomáš Doležal
kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje, ekonom, politolog, Kamenice

Ing. Tomáš DoležalZdroj: SPD/archiv

Aleš Vach
kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje, bezpečnostní poradce,
35 let služby  v rámci Police ČR, Zvánovice

Aleš Vach, kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje, bezpečnostní poradce s dlouholetou praxí v Policii ČR, ZvánoviceZdroj: SPD/archiv

Zadavatel: SPD
Zpracovatel: SPD