Pro návštěvníky je připraven netradiční Den otevřených dveří
(výroční jarmark, prohlídka prostor školy, ukázky činností žáků, vystoupení žáků, překvapení pro návštěvníky, zábava, soutěže aj.) a Společenský večer v DK AKORD (zábava, večeře, hudba). Mediální tváří oslav a průvodcem společenského večera je pan Zdeněk Chlopčík (taneční mistr a absolvent naší školy).
K přihlášení na slavnostní večer je však nutná registrace
na webových stránkách
WWW.SPSZENGROVA.CZ

Zdroj: Zadavatel.

Strojírenské obory se těší velké podpoře ze strany zřizovatele i médií, protože regionální firmy poptávají stále více vzdělaných techniků. Díky investicím, projektům a také atraktivnímu způsobu výuky roste zájem dětí i rodičů věnovat se právě technickým oborům, které mají nejen v našem regionu neslábnoucí tendenci. Od roku 2014 škola několikrát získala certifikát Doporučeno zaměstnavateli, kterým přední firmy kraje oceňují školy s kvalitní přípravou na zaměstnání a vysílají tak signál, že absolventům těchto škol nabídnou pracovní místo s větší pravděpodobností. Škola je tedy zárukou kvality vzdělávání a jistoty zaměstnání.
Zdroj: Zadavatel.Zengrovka je dnes moderní školou s přibližně 470 žáky, která si ponechala svůj majestátní vzhled, i když uvnitř i zvenčí prochází mnoha změnami tak, aby vyhovovala požadavkům současných trendů ve vzdělávání a zvýšené poptávce dynamicky se rozvíjejících technických firem, pro něž vychovává své absolventy. Ve škole se prolíná studium s řádnou dávkou praxe. Většina jejich absolventů pokračuje ve studiu na různých typech VŠ, anebo nachází ihned po ukončení studia uplatnění v perspektivních firmách v nejrůznějších pozicích jako např. konstruktér, technolog, logistik, programátor, operátor CNC strojů, technických a průmyslových zařízení, servisní technik, procesní specialista, projektový manažer, technik kvality, manažer provozu, fleet manažer, projektový a office manažer, účetní, ekonom, controller, asistent, referent, ale mohou i samostatně podnikat. Škola investuje do svého rozvoje.  Modernizuje se prostředí dílen nejnovější špičkovou technikou, ale rovněž prostory, v nichž probíhá výuka teorie vybudováním učebny přírodovědných předmětů, laboratoře virtuální reality, robotiky aj. Všechny učebny jsou vybaveny moderní PC a audiovizuální technikou. Škola je vybavena počítačovými, jazykovými, technologickými, automatizačními a odbornými učebnami. Žáci mohou získat celosvětově platný certifikát fa Autodesk. Zdroj: Zadavatel. Mnohé učební texty jsou zpracovány v elektronické podobě, jsou k dispozici na webových stránkách školy a vytvářeli je samotní učitelé školy. Do výuky je začleněna velmi žádaná technická angličtina a němčina. Svůj volný čas mohou žáci trávit v zájmových kroužcích, jako 3D měření a 3Dtisk, svařování, CNC programování a obrábění, automobilní montáže, kybernetika, vedení fiktivní firmy, čtenářská a matematická gramotnost a při sportovních aktivitách. Škola byla a je zapojena do řady projektů (Krokus, Edison, Vítej!, Šablony I a II, OKAP, Erasmus+, Game4Industry, Průmysl 4.0, 3DTALENT, Yes, I Do aj.). Její žáci se úspěšně účastní odborných, jazykových, přírodovědných i sportovních soutěží (Den strojařů, Autodesk Academia Design, Stavění mostů a jeřábů, Kovo junior, Matematický klokan, Logická olympiáda, Olympiáda v českém a cizím jazyce aj.). Škola nabízí žákům Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ a státní maturitní zkoušce. Součástí výuky jsou odborné exkurze, tuzemské i zahraniční zájezdy, zahraniční pracovní stáže, motivační workshopy, lyžařský výcvikový kurz, sportovně turistický kurz. Žáci vybraných oborů mohou pobírat prospěchové a motivační stipendium.

Zdroj: Zadavatel.Se školou spolupracuje řada významných firem, v nichž žáci absolvují část výuky praxe a mnozí v nich nachází své pomaturitní profesní uplatnění (Huisman Konstrukce, AXIS TECH, ITT Holdings CR, Erwin Quarder CZ, TMETAL, Maxion Wheels Czech, VNASS, Mobis, Vítkovické slévárny aj.). Zdroj: Zadavatel.Zástupci firem se účastní Dnů otevřených dveří na škole a Burzy práce na SPŠ. Někteří žáci absolvují praktickou výuku také v rodinných podnicích, kde mají jistotu budoucího zaměstnání. Žáci mají k dispozici školní jídelnu, bufet, posilovnu, novou tělocvičnu, knihovnu, přístup na internet, možnost ubytování v nedalekém domově mládeže. Ke svému 100letému výročí škola dostane jako dárek "nový kabát", který započal již o letních prázdninách výměnou oken a budováním bezbariérového přístupu do školy včetně vybudování moderního výtahu.

Pokud hledáte školu se silnou minulostí, moderními způsoby výuky, praxí podle současných trendů, jistotou zaměstnání a navíc dobrým jménem mezi zaměstnavateli, je 100letá Zengrovka jasnou volbou.

Škola nabízí absolventům základních škol studium v těchto perspektivních oborech:

Čtyřleté denní studijní obory s maturitou:
● 23-41-M/01 Strojírenství – výpočetní technika
● 23-41-M/01 Strojírenství – automobilní technika
● 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – management ve strojírenství
● 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – mechatronik

Tříletý denní učební obor s výučním listem:
● 23-56-H/01 Obráběč kovů

Zengrovka - silná minulost, atraktivní současnost, jistá budoucnost

Zdroj: Zadavatel.

Kontakty:
sekretariat@spszengrova.cz / +420 552 304 231 / +420 552 304 210 / www.spszengrova.cz / www.facebook.com/spsvitkovice

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Řežáb


Zdroj: Zadavatel.