Nabízíme tři maturitní obory – zemědělský, ekologický a strojírenský – a devět učebních oborů – strojírenských, stavebních a dřevařských. Mezi učiteli školy jsou odborníci všech těchto oblastí vzdělávání a na třech pracovištích v Novém Jičíně máme řadu odborných učeben, laboratoří a dílen s moderním vybavením, do kterých bylo za poslední roky investováno více než 60 miliónů Kč. Při zajištění praktické výuky spolupracujeme s desítkami firem a organizací z novojičínského regionu.

V čem je takové portfolio oborů výhodné?
Nabízíme možnosti vzdělání v různých úrovních, v řadě případů máme možnost prostupnosti mezi maturitními a učebními obory. Zajišťujeme i nástavbové studium pro absolventy všech učebních oborů, takže mohou kromě výučního listu získat i maturitní vysvědčení. Z široké nabídky oborů naší školy si vybere téměř každý uchazeč.

Proč by si uchazeči měli vybrat právě Vaši školu?
Především záleží na jejich zájmu o obor a o budoucí zaměstnání. Absolventi všech našich oborů jsou v praxi velmi žádaní, je běžné, že žákovi firma nabídne práci již několik měsíců předtím, než školu úspěšně ukončí.
Výsledkem spolupráce se zaměstnavateli jsou i motivační odměny pro žáky prvních ročníků.  Některé obory jsou po celou dobu studia podporovány tzv. krajským stipendiem.
V řadě oborů si s maturitním vysvědčením či výučním listem odnáší náš absolvent i řidičský nebo svářečský průkaz, a to vše zcela bez finanční spoluúčasti rodičů.
Zdroj: Zadavatel.
S žáky maturitních oborů navštěvujeme i vysoké školy. Zvláště bych vyzdvihl spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, která každoročně připravuje speciální programy pro naše studenty oboru Ekologie a biologie. Žáci se mohou zapojit do dlouhodobého sportovního programu, reprezentovat školu v odborných i sportovních soutěžích, pro studenty ekologie rozvíjíme chov papoušků a pro zemědělský obor zakládáme drobnochov drůbeže.
Zmínil jste soutěže, které mohou být měřítkem kvality.
Věříme, že především odborné soutěže prokazují dobrou práci našich učitelů i žáků. Jen v posledních letech naši žáci stáli na stupních vítězů v celostátních soutěžích truhlářů či zemědělců, v soutěži instalatérů byli nejlepší v kraji.Zdroj: Zadavatel.
Co mohou uchazeči  očekávat u přijímaček?
Do učebních oborů přijímáme na základě prospěchu ze základní školy a kdo má o řemeslo skutečný zájem, bude přijat.

Do maturitních oborů se zpravidla konají jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Letos je sice střední školy nemusí povinně organizovat, většinou je však uspořádají. Na přihláškách totiž budou letos známky jen z jednoho „normálního“ pololetí, vysvědčení z období distanční výuky nelze brát plnohodnotně v úvahu.

Je obtížné nyní předvídat, zda přijímací řízení proběhne v termínech a v rozsahu podle školského zákona. Uchazeče průběžně informujeme na našem webu a ve skupině na Facebooku. Chtěl bych zdůraznit, že se žáci přijímacího řízení nemusí obávat. Rádi přijmeme téměř všechny uchazeče se základními předpoklady a zodpovědným přístupem.

Každoročně zveme uchazeče na konzultaci k přijímacím zkouškám. Vysvětlíme jim organizaci testování, poradíme taktiku vypracování testů, upozorníme na možné obtíže. Letos ovšem bude toto setkání pravděpodobně jen v online podobě.

Mohou žáci, kteří se stanou vašimi studenty, očekávat i něco víc než jen studium?
Nabízíme žákům různé možnosti sportování – fotbal, florbal, volejbal, basketbal, dlouhodobou soutěž Sportovec školy, sportovní kurzy v zahraničí, lyžařské kurzy, účast v soutěžích Česko-slovenské interligy zemědělských škol a v řadě dalších akcí.
Zdroj: Zadavatel.
V rámci programu Erasmus+ vysíláme skupiny zájemců z maturitních i učebních oborů na dvou až třítýdenní stáže do zahraničí.
Kromě toho pandemická situace přerušila společný projekt spolupráce se školami v Portugalsku, Španělsku a v Dánsku, jehož tématem je udržitelný rozvoj v Evropě. Věříme, že brzy budeme moci pokračovat v návštěvách skupin studentů a učitelů.

Zdroj: Zadavatel.U Jezu 7
741 01 Nový Jičín

tel. 556 706 301
e-mail: skola@tznj.cz, www.tznj.cz

Zdroj: Zadavatel.