Pardubice – Je poslední srpnová středa, venkovní teploty už zdaleka nestoupají k tropickým hodnotám, přesto se sluníčko ještě trochu hlásí ke slovu a já se společně s Deníkem vydávám do Pardubic.

            Naše první kroky směřují na Masarykovo náměstí, kde vrcholí opravy všech čtyř jízdních pruhů – a zvuky řady strojů slyšíme už z dálky. Přímo u stavby se setkáváme s ředitelem divize silničních staveb Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., Petrem Janečkem, který nám hned vysvětluje, co se před obchodním centrem vlastně děje. „Ač se laikovi může zdát, že se jedná o jedinou stavbu, ve skutečnosti jsou to hned tři stavby vedle sebe. První část, chodníky před ČSOB, zajišťovala od půlky června firma Miros, další část betonové vozovky dodává firma Eurovia a my se zde věnujeme pokládce asfaltu s příměsí nanosilik,“ říká Petr Janeček. Jelikož se zřejmě tvářím trochu nechápavě, vysvětluje dál: „Nanosilika mají zlepšit vlastnosti pojiva v asfaltu tak, aby měl asfalt delší trvanlivost a stavba větší životnost. Jedná se o úplně novou technologii, která se zde má odzkoušet. V České republice je to premiéra. Náš investor, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, podobným technologiím dává příležitost, což je skvělé. Budeme vlastnosti materiálu po určitou dobu zkoušet a sledovat a vyhodnotíme, jestli se nám vyplatí tuto novou technologii dál využívat.“

            Zatímco si s Petrem Janečkem povídám, sleduji neustálý cvrkot na staveništi a všímám si, že část silnice je přes veškeré práce stále průjezdná. „V koordinaci s dopravním podnikem jsme se snažili maximálně využít prázdnin, kdy je provoz, zejména městské hromadné dopravy, řádově menší. Poslední část oprav v úseku směrem k Wonkově mostu včetně křižovatky u arény je ještě před námi, ale ta bude probíhat jenom za částečných uzavírek, které na dopravu nebudou mít prakticky žádný vliv.“ Od poloviny září už bude kompletní provoz na Masarykově náměstí obnoven. Na přechodu mezi protilehlými zastávkami městské hromadné dopravy navíc přibude semafor, který přispěje k bezpečnosti na tomto velmi frekventovaném místě. Většina prací se bude právě z důvodu minimálních dopravních omezení provádět především o víkendu, a to na konci září a na začátku října. Všechny práce se tak budou vždy muset zvládnout za 48 hodin – od položení asfaltu až po frézování. „Asfalt pokládáme sami, máme dvě vlastní pokládkové čety a prostřednictvím naší mateřské společnosti enteria také vlastnický podíl v Obalovně Týniště, kde se asfalt vyrábí,“ dodává Petr Janeček.

 KVALITNÍ PRODUCENT A REGIONÁLNÍ PARTNER

Spolupráce mezi těmito firmami není náhodná. Obě jsou členy stavebního konsorcia enteria, které vzniklo v Pardubicích před deseti lety a seskupuje menší a střední firmy převážně stavebního charakteru. V současné době se jedná o 11 společností s více než 900 pracovníky a objemem výroby 3 až 4 miliardy korun. Členské firmy holdingu působí v různých segmentech stavebního trhu a mohou se pochlubit mnohaletou tradicí v oblasti železničních, mostních, silničních, pozemních a vodohospodářských staveb.

            Díky působení převážně na východě Čech řadu realizovaných staveb sami známe.  V Pardubicích se firmy skupiny enteria podílely na obnově zámku, kompletně rekonstruovaly budovy bývalé reálky na Komenského náměstí, výsledky jejich práce vidíme i na Plaveckém areálu v Jiráskově ulici a také novém letištním terminálu Jana Kašpara. V současnosti rekonstruují nádhernou historickou budovu radnice na Pernštýnském náměstí.

enteria však nezahálí ani u sousedů a rekonstruuje Východočeské muzeum v Hradci Králové a věnuje se také výstavbě nového mostu ve Svinarech.

            „Jsme Pardubáci. Nestydíme se za to, jsme prostě patrioti. V našem regionu stavíme opravdu hodně a snažíme se jej zpátky podporovat formou sponzorství a partnerství různých projektů, zacílených především na mladé lidi, na sociální sféru,“ popisuje předseda představenstva Martin Havelka. enteria je ale také už deset let hrdým generálním partnerem Aviatické pouti a prostřednictvím svých členských firem podporuje nejrůznější kulturní a sportovní akce a kluby – namátkově dostihový sport, hokej, dorostenecký tenis, Východočeské divadlo, Městské slavnosti a mnohé další. „Tuto podporu bereme jako zpětnou vazbu činnosti naší společnosti,“ říká Martin Havelka a zakončuje: „Snažíme se být pomocí své filozofie firmou o lidech a pro lidi. Lidi jsou to nejcennější, co máme, nepropouštěli jsme ani v době největší stavební krize. Podporujeme zaměstnanost v regionu, investujeme do technologií, a tím se z nás stává silný hráč na českém stavebním trhu, nejvíce pak v rámci Pardubicka.“

 ENTERIA A JEJÍ LIDÉ

Jak je patrné, na prvním místě ve společnosti stojí člověk. enteria je stabilní a osvědčený zaměstnavatel s dlouhodobou tradicí. Díky neustálému růstu je zde možné najít řadu pracovních příležitostí. „U nás se platí za práci – a nutno říct, že za poměrně náročnou práci. Pracovat ve stavebnictví a být v podstatě celou pracovní dobu a celoročně venku není žádný med. Vzpomeňme si jen na letošní horké léto. Přesto si troufám říct, že u nás lidi pracují rádi. Naše přátelská podniková kultura, naše benefity, mzda a další příplatky tvoří celkem zajímavé finanční ohodnocení práce našich lidí. Zároveň vytváříme lidem podmínky k jejich seberealizaci a profesnímu růstu,“ shrnuje personální ředitelka Monika Floriánová.

            I přes nízkou fluktuaci však stejně jako celou řadu jiných firem i společnost enteria trápí nedostatek pracovních sil. „Chybí nám řemeslníci, zedníci, zámečníci, strojníci, stavbyvedoucí, stavitelé, … Prostě odborníci všech stavebních oborů,“ říká Monika Floriánová. Z toho důvodu společnost v loňském roce rozjela program Doporuč a získej, kde mají pracovníci možnost vybrat či doporučit do své party někoho, koho znají, s kým vědí, že se jim bude dobře spolupracovat. Pokud se nový kolega osvědčí, ten, kdo ho doporučil, získá finanční odměnu a nový kolega zajímavou práci v silné a stabilní firmě.

„Máme také nový personální projekt, do něhož jsou zapojeni všichni zaměstnanci, kteří měli zájem se na něm podílet. Jedná se o revizi stávajícího personálního programu. Zaměřili jsme se na tři oblasti – nábor, kariéru a regeneraci,“ vysvětluje Monika Floriánová a doplňuje: „V tomto projektu se vedle sebe potkávají kolegové z výroby, řemeslníci, technici z přípravy, logistici a samozřejmě i zkušené personalistky. Slibujeme si od něj zkvalitnění personální práce a neotřelé nápady v oblasti získávání nových lidí – například jak přesvědčit žáky, aby šli studovat více technické obory, jak nastartovat kariéru, aby byla smysluplná a užitečná pro obě strany, a v neposlední řadě se zaměřujeme i na to, jak neztratit kolegy, kteří pro firmu odvedli již kus práce, a vytváříme jim prostor pro předávání zkušeností dalším nováčkům. A to jsou věci, které mají smysl.“                                      

Více informací na internetových stránkách www.enteria.cz.