Stěhování bytů je proces, který vyžaduje podrobné plánování a pečlivou organizaci. Mnoho lidí jímá hrůza při představě balení, nakládání, přepravy nábytku a dalších věcí, a jejich vykládání a vybalování. Existují však možnosti, jak si stěhování usnadnit. Jedním ze zaručených způsobů je povolat na pomoc profesionály.

Jak pomůže stěhovací firma?

Klíčem k úspěšnému a rychlému přestěhování je pečlivé naplánování celého postupu a důkladná příprava. O samotné stěhování se pak postarají odborníci, kteří mají bohaté zkušenosti se stěhováním různých typů prostorů, a nezávisle na rozsahu a velikosti bytu splní veškeré požadavky klienta. Firmy zabývající se profi stěhováním mají dostatek personálu s vhodným vybavením, které celý proces stěhování fyzicky usnadňuje a umožňuje bezpečnou a rychlou manipulaci s veškerými předměty, bez rizika poškození. Ušetříte tak čas i úsilí, které byste jinak museli vynaložit sami.

stěhovánístěhováníZdroj: Easy Homes Solutions s.r.o.

Jak se připravit dopředu?

Při profi stěhování bytů je zásadní přímá komunikace se stěhovací firmou, a to po celou dobu průběhu. Důležité je především domluvit si termín, čas a místo setkání, protože v době vyšší poptávky může být včasná rezervace klíčová. Pro urychlení stěhování je dobré rozdělit veškeré věci do jednotlivých krabic a popsat, do které místnosti patří. Speciální a odolné krabice v požadovaných rozměrech vám stěhovací firma ráda poskytne. Zvláštní pozornost věnujte křehkým předmětům, jako je sklo, porcelán nebo elektronika. Zabalte je do dostatečného množství ochranných materiálů, jako jsou bublinkové obaly nebo novinový papír, a označte je jako křehké. Proces nakládání a přepravy můžete dále urychlit sami tím, že větší kusy nábytku sami demontujete.

Zajistěte stěhovací firmě volný přístup k bytu, ujistěte se, že jsou přístupové cesty volné pro pohyb stěhovacího vozidla, případně zarezervujte parkovací místo pro stěhovací vůz blízko obou bytů.

stěhujeme za vásstěhujeme za vásZdroj: Easy Homes Solutions s.r.o.

Jak zacházet s důležitými dokumenty a cennostmi?

Ochrana dokumentů a cenností během stěhování eliminuje riziko jejich poškození nebo ztráty, proto je dobré těmto věcem věnovat zvláštní přípravu. Pomocníkem může být podrobný seznam, který bude zahrnovat veškeré pasy, občanské průkazy, bankovní karty, důležité osobní a právní dokumenty, šperky, drobnou elektroniku a další cenné předměty. Během stěhování je dobré pro tyto věci vyčlenit speciální místo, kde budou chráněné. Pokud vlastníte velmi hodnotné věci, jako jsou vzácné šperky nebo umělecká díla, je na místě zvážit pojištění, které vám poskytne větší klid a dodatečnou ochranu v případě nečekaných událostí.

Kompletní servis stěhování: od demontáže až po úklid

Profesionální stěhovací firma má v nabídce nejen demontáž, ale také opětovnou montáž nábytku v novém bytě, a pokud pracovníky požádáte, samozřejmostí je i pomoc s rozmístěním nábytku. Odborná firma ráda poradí, jak optimálně rozmístit nábytek a ostatní předměty tak, aby byl prostor v novém bytě využit co nejlépe. Profi stěhovací firmy nabízejí také odvezení krabic, obalů a likvidaci odpadu.

Po dokončení stěhování by měla být provedena kontrola, aby se zajistilo, že všechny věci byly bezpečně dovezeny do nového bytu, byly správně umístěny a že nedošlo k žádným ztrátám nebo škodám.

stěhování dětského pokojestěhování dětského pokojeZdroj: Easy Homes Solutions s.r.o.