Centrum pro bolesti hlavy strakonické nemocnice má v péči desítky pacientů s migrénou. Jednou z nich je i čtyřicetiletá paní H., která trpí migrénou zhruba od svých 19 let. V uplynulých dvou letech zaznamenala výrazné zhoršení potíží. Epizody migrény, které dříve trvaly maximálně dva dny, se prodloužily až na čtyři dny a efekt léků na akutní zvládání migrény je jen částečný. Migréna ji trápila  osm až deset dní v měsíci. Léky užívané v rámci prevence migrény u ní ke zlepšení stavu nevedly.

„Na podzim 2021 byla u pacientky zahájena preventivní léčba monoklonálními protilátkami, které se podávají injekčně. Efekt léčby je zatím výborný. V prvních dvou měsících léčby měla pouze 4 dny v měsíci mírné bolesti hlavy, od třetího měsíce je zatím bez bolestí hlavy,“ upřesnil primář Nervového oddělení strakonické nemocnice MUDr. Ivo Houška.

V České republice mohou předepisovat tyto léky pro biologickou léčbu migrény tzv. centra pro léčbu bolestí hlavy. Ve Strakonicích funguje jedno z nich, které má aktuálně uzavřenu smlouvu se třemi zdravotními pojišťovnami - VZP, ZPMV a OZP. 

V České republice je stanoveno několik kritérií, které pacient musí splnit, aby mohl být biologickou léčbou léčen. Před zahájením léčby musí mít pacient více než čtyři migrenózní dny v měsíci. Současně musí před zahájením biologické léčby vyzkoušet minimálně dva různé léky, které se pro léčbu migrény používají a které u něho nemají požadovaný efekt.

Porodnice ve Strakonicích zajišťuje kvalitní péči v přívětivém a špičkově vybaveném prostředí


PorodnicePorodniceZdroj: Nemocnice Strakonice, a. s.
Strakonická porodnice poskytuje nastávajícím maminkám přívětivé domácké prostředí na porodních pokojích s plným přístrojovým vybavením a samozřejmě péči kvalitních zdravotníků. Porodnice má k dispozici čtyři samostatné porodní pokoje s příslušenstvím a jeden operační sál pro plánované i akutní císařské řezy. Porodní pokoje jsou určeny pro pobyt rodiček v průběhu celého porodu.

Při samotném porodu se personál snaží respektovat porodní plán vypracovaný rodičkou. Porod je veden za přítomnosti lékaře a porodní asistentky, s respektováním soukromí a individuálního přístupu k rodičce a jejímu doprovodu. „Při porodu používáme moderní relaxační pomůcky, úlevové polohy, hydroterapii, případně aromaterapii. Rodičky mají také možnosti tlumení porodních bolestí epidurální analgezií, eventuelně dle doporučení gynekologa inhalací takzvaného rajského plynu. Po porodu preferujeme bonding, a to i u matek po císařském řezu ve svodové anestezii,“ upřesnila vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Miloslava Bláhová.

Novorozenec je od narození a prvního ošetření spolu s matkou na porodním pokoji a spolu s ní odjíždí dvě hodiny po porodu krátkou spojovací chodbou na oddělení šestinedělí. Tam jsou maminkám s novorozenci k dispozici dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a dva nadstandardní jednolůžkové pokoje, kde s nimi může po celou dobu hospitalizace po porodu pobývat i doprovod.

Strakonická porodnice je určena rodičkám od 35. týdne těhotenství. Ženy s předčasnými porody jsou převáženy do perinatologického centra v Českých Budějovicích a Písku. Pokud by ale porod probíhal rychle a převoz nebyl možný, nemusí se maminky bát. I na takové situace je strakonická porodnice nově připravená. Disponuje speciálním lůžkem, které monitoruje životní funkce novorozence a společně se zvukem i obrazem je on-line přenáší na neonatologické oddělení českobudějovické nemocnice. Tamní lékaři, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s porody nedonošených dětí, tak mohou strakonickým lékařům okamžitě poskytnout konzultaci, jak postupovat a případně rozhodnout o nutnosti převozu miminka na jejich specializované pracoviště.

Od začátku roku 2022 by se měly maminky v 36. - 37. týdnu těhotenství k porodu v jakékoli porodnici, tedy i té strakonické, registrovat. Žena by k registraci do porodnice měla přijít s žádankou od svého gynekologa. Až do porodu pak do vybraného zařízení dochází na pravidelné kontroly a potřebná vyšetření. Výhodou je, že se seznámí s prostředím i personálem porodnice, kde přivede na svět své dítě.

Modernizace přístrojového vybavení za 150 milionů


Ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.„Modernizace pomůže zvýšit kvalitu péče,“ říká k plánované obnově přístrojů z prostředků programu REAKT-EU ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.Zdroj: Nemocnice Strakonice, a. s.Strakonická nemocnice bude mít nové přístrojové vybavení za 150 milionů korun. Nemocnice totiž uspěla s žádostí do dotačního programu REACT-EU, který vypisovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. „Získané finance se nejvíce projeví zdokonalením obrazové diagnostiky, na oddělení JIP, ARO, vyšetřovacích a intervenčních pracovištích a modernizací laboratorních kapacit,“ uvedl k záměrům modernizace ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. Díky realizaci projektu dojde k potřebnému vylepšování pracovišť chirurgie, gynekologie, pneumologie, interny, radiologie, nukleární medicíny, laboratoří a komplexního společného pracoviště ARO-JIP. „Obměna přístrojového vybavení je nutná pro zachování schopnosti Nemocnice Strakonice, a.s. adekvátně fungovat a poskytovat kvalitní zdravotní péči,“ dodal ředitel Fiala.
Modernizaci musí nemocnice provést a nové vybavení nakoupit do konce roku 2023. Mezi nejvýznamnější položky, které bude nemocnice modernizovat, patří obnova CT zařízení a pořízení SPECT/CT. Mezi další pak nový operační stůl na gynekologii a chirurgii, nový laparoskop, sterilizátor, ultrazvuk, mobilní rentgen nebo tomograf. Nové přístrojové vybavení bude přínosem pro lékaře i pacienty. Pomůže zrychlit vyšetření, zpřesnit diagnostiku a celkově zvýšit kvalitu péče o zdraví pacientů.