Společenská zodpovědnost má u společnosti Bosch dlouholetou tradici a výrazně ovlivňuje i celofiremní podnikatelskou kulturu. Koncept společenské zodpovědnosti společnosti Bosch zahrnuje pět následujících oblastí:

·         Ekonomická zodpovědnost

·         Právní zodpovědnost

·         Etická zodpovědnost

·         Zodpovědný přístup k životnímu prostředí

·         Zodpovědné dárcovství

Od roku 1993 podpořila naše společnost na více než šest set veřejně prospěšných organizací a občanských sdružení z Kraje Vysočina. V rámci partnerství s regionem přihlížíme u schvalovaných projektů i k aktuálním záměrům a projektům města Jihlavy a Kraje Vysočina.

Podpora technického vzdělávání na Vysočině

Nedílnou součástí naší podpory Kraje Vysočina je zvyšování úrovně vzdělávání a kvalifikace pracovních sil na Vysočině. V rámci podpory technického vzdělávání u školních dětí vyhlašuje od roku 2014 firma Bosch společně s Krajem Vysočina technickou soutěž pro žáky a žákyně regionálních základních škol pod názvem „Stavíme z Merkuru“. Firma Bosch v Jihlavě opakovaně podporuje základní školy v Kraji Vysočina nákupem technických stavebnic Merkur a Roto. V roce 2017 jsme ve spolupráci s Krajem Vysočina rozjeli projekt Lego Mindstorms - programovatelné robotické stavebnice. Tento projekt cílí na žáky devátých tříd základních škol, navazuje na projekty Merkur a Roto a vhodným způsobem doplňuje technickou výuku právě u devátých tříd základních škol. V rámci podpory odborného vzdělávání na středních školách jsme darovali Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava stavebnicové soupravy sportovního auta Kaipan,“ doplnil obchodní ředitel Bosch Diesel s.r.o. Ralph Carle.

Školicí a vzdělávací středisko, strategická podpora spolupráce s technickými vysokými školami

Na výrobním závodě Jihlava-Pávov provozujeme dlouhodobě vlastní školicí a vzdělávací středisko, ve kterém se vzdělává každoročně na 200 učňů. Pro studenty středních a vysokých škol vypisujeme odborné praxe, témata závěrečných prací, nabízíme stipendia a nástupní programy. V rámci tzv. High-Tech Day zveme každoročně studenty českých vysokých technických škol na prohlídku firmy, aby se seznámili s inovativními automobilovými technologiemi největšího zaměstnavatele v Kraji Vysočina. Ke strategické podpoře technického vzdělávání patří i dlouholetá spolupráce s předními českými technickými univerzitami a spolupráce s Vysokou školou polytechnickou Jihlava v oblasti technických studijních programů.

Zaměřeno na dívky: možnost objevit s firmou Bosch široký svět techniky

Pro dcery zaměstnanců firmy navštěvující pátou až sedmou třídu základní školy pořádáme každoročně „Girl´s Day“. Cílem každoročně pořádané akce je podpořit u dívek zájem o technické obory a zároveň jim umožnit nahlédnout do světa techniky. „Chceme dívkám dodat odvahu, dívky by samy měly objevit vše, co se skrývá pod pojmem technika a zjistit, že technika může být i zábavná“, říká Ralph Carle, obchodní ředitel Bosch Diesel s.r.o.

Společnost Bosch Diesel s.r.o. jako největší zaměstnavatel a exportér Kraje Vysočina podporuje řadu místních veřejně prospěšných společností, škol i nemocnic. 

Společnost Bosch Diesel s.r.o. pravidelně podporuje neziskové organizace na Vysočině například darováním výtěžku z firemního plesu, výtěžku z vánoční charitativní akce „Bosch Svařák“ a výtěžku z benefičních Novoročních koncertů.

Výnos z Novoročního koncertu 2019 byl věnován Nemocnici JihlavaZdroj: BOSCH DIESEL s.r.o.Výnos z Novoročního koncertu 2019 byl věnován Nemocnici JihlavaAutor: BOSCH DIESEL s.r.o.

Výtěžkem z benefiční akce „Bosch Svařák 2018“ byla podpořena dvě oddělení Nemocnice Jihlava celkovou částkou 280 000 korun: Dětské oddělení Nemocnice Jihlava získalo částku 150 000 Kč na podporu projektu Vánočního pokoje. Z darované částky bude možné zařídit opravu jednoho nemocničního pokoje pro malé pacienty a pořídit jeho nové vybavení. Ortopedicko-traumatologické oddělení obdrželo z výnosu prodeje svařeného vína 130 000 Kč. Tato částka poslouží k nákupu polohovacího lůžka, motodlahy a sedaček pro převoz pacientů.. 

Výtěžkem z Novoročního koncertu 2019 ve výši 185 000 korun bylo podpořeno Infekční a Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava. Výtěžek z prodeje vstupenek a tomboly firemního plesu 2019 ve výši 250 000 korun byl věnován Očnímu oddělení Nemocnice Jihlava. Výtěžkem podpoří jihlavský Bosch Nemocnici Jihlava při nákupu diagnostického přístroje PlusOptix. Přístroj sloužící k vyšetření refrakce zraku umožňuje především včasnou diagnostiku zrakových vad u dětí, a to již od šestého měsíce věku.

K finančnímu daru a dlouhodobé podpoře Nemocnice společností Bosch Diesel se vyjádřil ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev: „Jsem velmi rád, že Nemocnici Jihlava podporují významné firmy z regionu. Zde bych chtěl výslovně jmenovat firmu Bosch, která je díky kulturnímu nastavení v zemi jejího založení naším nejvýznamnějším dárcem a podporovatelem. Děkuji velmi.“

Ochrana životního prostředí součástí firemní strategie

Město Jihlavu jsme podpořili výsadbou stromů v městské části Pávov. Naši zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci se od roku 2013 pravidelně zapojují do úklidové akci Kraje Vysočina „Čistá Vysočina“. Za dobu konání akce tak pomohli odstranit z přírody více než 7 tun odpadů.

 Bosch Diesel prorodinně orientovaná firma

Firma Bosch Diesel s.r.o. získala v roce 2014 mezinárodně uznávaný certifikát Ministerstva práce a sociálních věcí „Audit rodina & zaměstnání“ dokládající prorodinně orientovanou personální politiku firmy a stala se tak zatím jediným zaměstnavatelem z Kraje Vysočina, který v náročné certifikaci úspěšně obstál. Pro co nejlepší možnost skloubit pracovní a rodinný život mohou naši zaměstnanci využívat řadu personálních nástrojů, jako například práce na zkrácený úvazek, práce z domova, flexibilní pracovní modely, přístup k firemnímu vzdělávání během mateřské a rodičovské dovolené nebo finanční podporu volnočasových aktivit zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.

Zaměstnanci jsou pro naši firmu velmi důležití

Bosch v Jihlavě zavedl, společně se sociálními partnery, od ledna 2015 v České republice jedinečný sociální předdůchodový program. Podstatou programu je umožnit výrobním zaměstnancům a zaměstnancům nepřímých výrobních úseků s nárokem na řádný starobní důchod pobírat 100% mzdu při polovičním pracovním úvazku. Do programu je možné vstoupit tři roky před vznikem nároku na řádný starobní důchod.

Od roku 2013 se zaměstnanci pravidelně zapojují do volnočasového projektu „Do práce na kole“, v roce 2014 jsme získali ocenění „Cyklozaměstnavatel roku České republiky“, v roce 2018 opakovaně ocenění „Cyklozaměstnavatel Jihlavy“. V roce 2018 se do cyklosoutěže zapojilo celkem 264 zaměstnanců, kteří sestavili celkem 92 cyklotýmů. Zaměstnanci firmy jezdili na kole pravidelně každý den a v době akce celkově urazili na cestě do práce 84 028 kilometrů. To je vzdálenost, která odpovídá dvojnásobnému obvodu zeměkoule.

V roce 2018 vyhrál Rostislav Čermák (1. zprava) v rámci interní cyklosoutěže elektrokolo značky Bosch. Kolo výherci předal obchodní  ředitel Ralph Carle (1. zleva)Zdroj: BOSCH DIESEL s.r.o.V roce 2018 vyhrál Rostislav Čermák (1. zprava) v rámci interní cyklosoutěže elektrokolo značky Bosch. Kolo výherci předal obchodní ředitel Ralph Carle (1. zleva)Autor: BOSCH DIESEL s.r.o.

Bosch Diesel s.r.o. nabízí svým zaměstnancům nad rámec zákona řadu výhod a benefitů, nastavuje moderní formy práce, nabízí nadprůměrné ohodnocení, atraktivní zaměstnání a stabilní pracovní místa.

Bosch Diesel, s.r.o.

Firma Bosch Diesel zaměstnává na 5 000 zaměstnanců (stav ke dni 1.1.2019), její obrat v roce 2017 činil necelých 24 miliard korun.

KONTAKT:

BOSCH DIESEL, s. r. o.

Pávov 121, 586 06 Jihlava

Česká republika

Telefon: +420 567 581 111, www.bosch.cz, www.facebook.com/BoschCR