Škola s tradicí a vysokou úrovní odbornosti, patří k největším a nejmodernějším středním odborným školám v ČR.

Video o škole a jejich oborech

Zdroj: Youtube

Nabízí atraktivní obory se zaměřením:

Strojírenství
Elektrotechnika
Informatika
Ekonomika

Škola umožňuje získat výuční list i maturitní vysvědčení během čtyř let studia. Co to znamená?

Žáci, kteří si vyberou maturitní obor: Mechanik seřizovač – obor Strojírenství nebo Mechanik elektrotechnik – obor Elektrotechnika, vykonají ve 3. ročníku  závěrečnou zkoušku pro tříletý učební obor a bez ohledu na její výsledek pokračují dále ve studiu 4. ročníku, studium ukončí maturitní zkouškou.

Do výuky pravidelně zavádí nové technologie, využívá dlouhodobou prosperující a mimořádně bohatou spolupráci s partnerskými firmami. Žáci se úspěšně účastní řady, nejen odborných, soutěží. Jejich úspěchy přispívají k dalším oceněním, které škola získává. Škola je zapojena v projektech evropských fondů a mezinárodní spolupráce. Absolventi jsou žádáni zaměstnavateli a v případě studijních oborů mají vysokou úspěšnost přijetí na vysoké školy. Střední škola na Olomoucké je státní škola, bez úhrady školného.

elektroZdroj: sstebrno.cz

Na základě hlasování firem získala 1. místo jako Škola doporučená zaměstnavateli v roce 2018, 2019.

Další informace jsou na stránkách školy www.sstebrno.cz

Žáci školy oceňují: 

 • moderní vybavení školy
 • dobrou pověst, přihlašují se na základě doporučení přátel a známých
 • možnost odborné praxe ve firmách, možných budoucích zaměstnavatelů
 • výuku ve studijních a učebních oborech se vzájemnou prostupností
 • spolupráci s VŠ např. s VUT Brno a kvalitní přípravu na VŠ, VOŠ
 • po vyučení možnost získání maturity nástavbovým studiem
 • zahraniční stáže v Anglii, Chorvatsku, exkurze do firem, lyžařské kurzy v Alpách
 • účast v soutěžích odborných dovedností, sportovních a zájmových soutěžích
 • moderní formy distančního vzdělávání, elektronické učební materiály na intranetu školy
 • možnost získat ECDL certifikát ve výpočetní technice, certifikát CISCO z počítačových sítí
 • u vybraných oborů získání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. zdarma
 • programování v CAD/CAM, animace, hry
 • práci ve studentském parlamentu, zapojení do mezinárodních akcí a zajímavých projektů
 • mnoho sportovních, zájmových kroužků, zprostředkování kurzu autoškoly i tanečních
 • možnost získat firemní stipendium a odměny za produktivní práci

Standardní vybavení školy

 • pracoviště s produkčními CNC stroji s řídicími systémy Siemens Sinumerik, Heidenhain, Fanuc, víceosé CNC stroje
 • odborné učebny CNC s moderními simulátory pro výuku CNC obrábění
 • projektování a tvorba modelů pomocí 3D tiskárny a 3D skeneru
 • multimediální učebny, jazykové učebny
 • špičková učebna mechatroniky firmy FESTO a elektroniky
 • informační centrum s knihovnou a studovnou včetně možnosti tisku a kopírování
 • velká tělocvična s posilovnou, zrcadlovým sálem a kompletním hygienickým zázemím
 • jídelna s výběrem ze tří jídel, dobře zásobená kantýna, nápojové automaty
 • zajištění ubytování pro všechny mimobrněnské žáky, výběr ze dvou domovů mládeže

puškařZdroj: sstebrno.cz

Novinky ve vybavení školy

 • specializovaná učebna elektrických měření
 • učebna zaměřená na aktivní výuku výpočetní techniky, programování a PC grafiku
 • učebna zaměřená na praktickou výuku PC sítí
 • posluchárna s kapacitou 60 míst a kvalitní audiovizuální technikou pro ozvučení a prezentace
 • 9 nových produkčních obráběcích CNC strojů s měřícími sondami RENISHAW
 • 6 nových výukových CNC obráběcích strojů od firmy EMCO včetně PC simulace

Služby rodičům

 • komfortní dálkový přístup k informacím o prospěchu a docházce prostřednictvím programu EduPage
 • pro zájemce o kurzy, profesní kvalifikace a zájmové vzdělávání je nabízeno vzdělávání dospělých