Jaké maturitní obory škola nabízí?
Máme dva maturitní obory, Kosmetické služby a Fotograf. I u nich se snažíme výuku neustále inovovat a poskytovat vzdělání v souladu s nejnovějšími trendy.

Obor fotograf nabízíte jako jediná škola v Ústeckém kraji. Jaké mají tito absolventi uplatnění?
Prosazují se v různých oborech užité fotografie, ve všech oblastech zakázkové fotografie, v novinách a časopisech, v různých agenturách pracujících s obrazem či v propagaci a reklamě. Poslední dobou nacházejí uplatnění i v IT firmách. Někteří absolventi samozřejmě dále pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. 

Studenti navštěvují i odborné praxe, stále jde o týden výuky ve škole a týden odborné praxe?
To platí pro obory zakončené výučním listem. Maturitní obory mají jeden, jeden a půl dne odborného výcviku týdně, tam záleží na ročníku.

Jakých soutěží se škola účastní a jak si v nich studenti vedou?
Škola hlavně dvě soutěže pořádá. V dubnu se koná již dvanáctý ročník soutěže kadeřníků Děčínská vlna a osmý ročník gastronomické soutěže Gastro Labe. Pravidelně zde soutěží kolem padesáti žáků z celé republiky a ze Slovenska. Teď v prosinci u nás proběhlo regionální kolo Mistrovství ČR v oboru truhlář, které pořádáme pro Ústecký a Liberecký kraj. Dále pak každý obor jezdí minimálně na jednu větší soutěž ročně tak, aby měli možnost vyniknout žáci, kteří o něj mají opravdu zájem a jsou v něm dobří.

Je možné sehnat ubytování pro studenty, kteří bydlí mimo Děčín?
Momentálně máme provizorní domov mládeže (DM), kde je ubytováno třicet našich žáků. Areál našeho DM se momentálně celý rekonstruuje a bude zprovozněn v září 2025. Takže pro naše žáky ubytování máme, žáci jiných škol musí počkat na ukončení rekonstrukce, až budeme mít opět vyšší kapacitu.

Mohou žáci 9. tříd navštívit školu i mimo Den otevřených dveří a prohlédnout si ji?
Ano, stačí zavolat asistentce na telefon 412 151 411 a domluvit si s ní návštěvu školy. Rádi uchazeče provedeme.

Spolupracuje škola s nějakou místní firmou a jak? Dochází tam studenti na odborný výcvik?
To je obor od oboru. Minimálně se snažíme o exkurze k různým budoucím zaměstnavatelům, ale spousta žáků vykonává odborný výcvik přímo u firem. Obor prodavač je plánován celý u partnerů, hodně dětí z gastronomických oborů má odborný výcvik u smluvních subjektů. Ale pokud mají zájem, tak mohou docházet na odborný výcvik do firem i žáci ostatních oborů. Ročně je na pracovištích kolem osmdesáti našich žáků.

Škola má provozovny, které lidé mohou využít, např. cukrárnu, kadeřnictví. Jaké ještě nabízíte služby pro veřejnost?Momentálně hlavně kadeřnictví, cukrárnu a kosmetický salón, vše je přímo ve škole. Dále jsou možné nějaké menší zakázky v truhlárně. Autodílny v domově mládeže se momentálně také rekonstruují, takže tam zakázky nejsou a budou možné, až se areál DM otevře.

Plánujete otevřít v roce 2024 nové obory?
Momentálně máme školu plnou a další pro další obor nemáme kapacitu. Uvidíme, co přinese plánovaná reforma soustavy oborů, tam budeme samozřejmě hned reagovat.

O který obor na vaší škole je největší zájem?
Z oborů s výučním listem hlavně o Kadeřníka a Cukráře.

V roce 2023 byl silný ročník vycházejících žáků, jak si s tím škola poradila?
V Děčíně těch žáků navíc tolik nebylo, ale pravda je, že v září už jsem musel odmítat zájemce o přestupy z jiných škol, protože v prvních ročnících byla plná kapacita.

Nabízí škola nějaké mimoškolní aktivity, např. lyžařské či letní kurzy?
Tyto aktivity nemáme povinně ve školním vzdělávacím plánu, ale pro zájemce organizujeme jak lyžařský kurz, pokud se naplní, tak i výlety před koncem školního roku. Hlavně se snažíme s žáky vyjíždět na exkurze v rámci jejich oboru, protože tam vidíme smysl a povzbuzení k dalšímu studiu i práci v oboru. Pro první ročníky organizujeme v září adaptační dny a pobyty.

https://sosruska.cz/