Karlovarská střední škola v Ondřejské ulici zahájila školní rok s novou přístavbou školní budovy, která byla dokončena již v březnu, ale covidem vyvolané přerušení přítomnosti žáků ve škole odložilo zprovoznění přístavby až na počátek tohoto školního roku. Stavební realizace, kterou prováděla společnost Mudicon, byla mimořádně náročná neboť stavební techniku i materiály bylo nutné dopravovat jeřábem do těžko přístupného dvorního prostoru mezi školou a opěrnou zdí. Přístavbu za 8.5 mil. Kč podpořil finančně Karlovarský kraj dotací 6.5 mil. Kč.

Slavnostní otevření nové části školy proběhlo za přítomnosti hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise, který se blíže zajímal o problematiku odborného vzdělávání, ale současně i žákům v novém provozu předvedl, že si umí poradit i u rozpálené plotny.

Ředitele školy pana Jiřího Neumanna jsme se zeptali na záměr této výstavby:
K naší organizaci byla v roce 2018 připojena část zrušené SOŠ a SOU Nejdek. Převzali jsme vzdělávání v gastronomickém oboru kategorie E, které však probíhalo v nevyhovujících podmínkách v odloučeném objektu. Nový pavilón školy se tedy stává sídlem vzdělávání tohoto oboru a poskytne žákům komfortní zázemí v podobě moderní kuchyně s přiléhajícími učebnami i šatnami. Tento prostor bude též centrem mnoha gastronomických aktivit, kurzů, projektů apod. Kromě toho došlo o letních prázdninách i ke komplexní rekonstrukci dalších čtyřech tříd, takže se standard zázemí pro pobyt žáků ve škole opět výrazně zvýšil.

Jak se Vaše škola vypořádala se současnou problematickou situací v oblasti gastronomie a hotelnictví?
Vzniklá situace má bohužel na školu neblahý dopad. Jde především o zajištění zázemí pro praktické vyučování našich žáků. Někteří naši stálí a dlouhodobí partneři nejsou od 1.září schopni praktické vyučování žákům poskytovat. Se značným úsilím jsme tedy mnoha žákům zajistili náhradní pracoviště a dále uvidíme, jaký stav v odvětví nastane v průběhu zimního období.

Věnujete pozornost i přípravám na možnou karanténu?
Ano, tomuto tématu se intenzivně věnujeme. Všichni pedagogové školy byly během hlavních prázdnin vybaveni novými notebooky a škola má pro žáky připravenu softwarovou podporu a online prostředí pro případné vzdělávání na dálku.    

Přijali jste do prvních ročníků dostatek žáků?
První ročníky máme naplněné dle našeho záměru, přesto však vnímáme, že zájem žáků o gastronomické obory by pro příští rok mohl negativně ovlivnit nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve vazbě na gastronomii a hotelnictví. Doufáme však, že náběh nové sezóny v roce 2021 již půjde směrem návratu k normálnímu stavu v tomto odvětví, tak důležitém pro naše město.
 
Vzdělávací nabídka školy

 Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou
● 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví 

Tříleté obory ukončené výučním listem
● 65-51-H/01 Kuchař, kuchařka
● 65-51-H/01 Číšník, servírka
● 65-51-H/01 Číšník, barman, barista
● 29-54-H/01 Cukrář
● 69-51-H/01 Kadeřník
● 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 Nástavbové studium
● 65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma)

info@ssstravovani.cz
www.ssstravovani.cz