Tyto nezletilé matky i jejich děti vyžadují častější návštěvy zdravotnických zařízení, a to nejen ve Slezské nemocnici v Opavě, ale také ve Fakultní nemocnici v Ostravě a v Olomouci. Děti nezletilých matek pravidelně dojíždí na preventivní prohlídky, které jsou první měsíce života daleko častější než preventivní prohlídky u starších dětí. Stává se běžnou záležitostí, že děti nezletilých matek musí navštěvovat zařízení, ve kterých probíhají různá cvičení a rehabilitace, aby byl zajištění správný vývoj těchto dětí.

Zdroj: zadavatel inzerceV našem zařízení jsou na základě soudního rozhodnutí umístěny nezletilé matky nejen z Moravskoslezského kraje, ale i z jiných krajů jako je například Jihomoravský kraj. Aby byla zajištěna ochrana a bezpečnost zdraví dětí nezletilých matek, jsou tyto matky i jejich děti na víkendové či prázdninové pobyty (udržení kontaktu s rodinou) dopravovány (pracovním automobilem) za přítomnosti pracovníka zařízení do rodinného prostředí a také jsou opět dopravovány zpět do našeho zařízení. Na preventivní prohlídky nebo procházky do přilehlých měst není možné využívat veřejnou dopravu (autobus) jelikož dopravci nechtějí do veřejných prostředků povolit víc jak jeden kočárek s matkou. V našem zařízení máme 2 rodinné skupiny po 4 nezletilých matkách, tudíž i 4 děti. Celkový počet nezletilých matek je 8 a 8 dětí, což není v našich silách jedním dopravním prostředkem přepravit (prohlídka u lékaře, výlet, návštěvy rodiny atd.)

Zdroj: zadavatel inzerceDále máme v našem zařízení děti, které navštěvují základní školu v městě Opava, tyto děti je zapotřebí dovážet do základní školy, jelikož mají snížené rozumové schopnosti a zdravotní omezení. Dopravním prostředkem (automobilem) jsou dopravovány do školských zařízení menší děti, do mateřské školky a děti prvního stupně základní školy. Starší děti jsou v rámci vzdělávání na Střední škole dopravovány na odborný výcvik, který probíhá mimo naše zařízení, za účelem získání zkušeností a dovedností pro budoucí život, povolání a uplatnění na trhu práce.

Gabriela Sglundová, zástupce statutárního orgánu