Rekonstrukce školních kuchyní
V říjnu 2021 byly dokončeny rozsáhlé rekonstrukce kuchyní v ZŠ Františka kardinála Tomáška a ZŠ Sjednocení. Rekonstrukcí získaly kuchyně komfortní moderní vybavení, došlo k výměně většiny zdravotně technických instalací a nově bylo vybaveno také zázemí.

Celkově náklady investiční akce dosáhly částky 38.820.000 Kč (po odečtení sankce za prodloužení doby výstavby pak 36.960.000 Kč).

Školní kuchyněŠkolní kuchyněZdroj: Zadavatel.

Suchý poldr v lokalitě Na Trávníkách
Cílem projektu bylo zajistit protipovodňovou ochranu pro obyvatele, budovy, infrastrukturu i krajinu v místní části Studénka (Trávníky). Zájmem města bylo současně zadržet vodu v krajině a stavbu začlenit přirozeným způsobem do okolní krajiny. Celkové náklady na realizaci projektu činily cca 9,25 mil. Kč s DPH, z toho příspěvek prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství činil 7.477.969,03 Kč. Stavební práce probíhaly do konce měsíce října, kolaudace proběhla na začátku listopadu.

Suchý poldr v lokalitě Na TrávníkáchSuchý poldr v lokalitě Na TrávníkáchZdroj: Zadavatel

 Obnova kaple sv. Anny v Butovicích
Cílem projektu byla rekonstrukce kulturní památky kaple sv. Anny tak, tak aby se z ní stalo důstojné místo pro rozjímání a setkávání. Město Studénka na realizaci obdrželo finanční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 250.000 Kč, dalších 146.978 Kč získalo v rámci sbírky, kterou uspořádala v Německu paní Ulrike Hölzl.

Stavební práce byly ukončeny v září a celkové náklady na obnovu kaple činily 671.068 Kč.

 Obnova kaple sv. Anny v Butovicích Obnova kaple sv. Anny v ButovicíchZdroj: Zadavatel

Obnova zámecké brány v areálu zámku ve Studénce
Předmětem projektu byla výměna poškozených a napadených dřevěných prvků, položení nové střešní krytiny (břidlice) včetně klempířských prvků, zapravení stávajících okenních otvorů, osazení nového vnitřního schodiště a vstupních dveří zámecké brány.

Celkové náklady byly vyčísleny na 1.111.445 Kč, z čehož dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje činila 270.000 Kč.

Obnova zámecké brány v areálu zámku ve StudénceObnova zámecké brány v areálu zámku ve StudénceZdroj: Zadavatel