V sobotu 16. září se na pražském Smíchově veřejnosti poprvé otevře Tvůrčí dům Elišky Peškové pojmenovaný po mimořádné osobnosti české kulturní historie. Eliška Pešková byla herečkou, ale i vzdělanou autorkou, překladatelkou, hereckou pedagožkou, činorodou podnikatelkou a divadelní manažerkou. A také manželkou Pavla Švandy ze Semčic, s nímž v roce 1881 spoluzaložila nedaleké Švandovo divadlo.

Novotou zářící tvůrčí centrum se nachází v ulici Elišky Peškové č. 333/7. Tvůrčí dům vznikl díky spolupráci Švandova divadla s MČ Praha 5, která projekt významným způsobem podpořila a budovu zcela zrekonstruovala. Nyní se zde nachází například multifunkční sál a suterénní prostory, kde vzniká sdílená truhlářská a krejčovská dílna. Návštěvníkům bude sloužit i klubovna se samoobslužným občerstvením, klidný dvůr s posezením a další prostory vybízející k vlastní tvorbě či k setkání se sousedy.  

Venkovní pohled skrze dvůr na sál a zázemí pro účastníky před rekonstrukcíVenkovní pohled skrze dvůr na sál a zázemí pro účastníky před rekonstrukcíZdroj: Archiv ŠD

Místo pro zvědavce, nadšence, tvůrce i diváky     

 „Stejně jako kdysi Eliška Pešková, i my chceme svou nabídkou obsáhnout mnoho uměleckých oborů, inspirovat, probouzet nadšení a vzdělávat,“ uvádí Vojtěch Nejedlý, pod jehož vedením nyní Tvůrčí dům zahajuje svou historicky první sezónu 2023/2024.

„Nově zrekonstruovaný dům s krásným dvorním prostorem a silným geniem loci otevřeme nejen profesionálním umělcům, ale hlavně amatérům – zvědavcům, nadšencům a lidem toužícím po společně sdílených zážitcích. Budeme tu pro děti, studenty uměleckých oborů, rodiny i seniory. Ti všichni se u nás budou moci na programu zároveň sami podílet,“ vysvětluje Nejedlý, který je současně dramaturgem Tvůrčího domu.

 „Hlásíme se k historii Smíchova a jeho kultuře. Zároveň navazujeme i na bezmála dvacetiletou historii pořádání kreativních workshopů v jen pár kroků vzdáleném Švandově divadle, s jehož zázemím a renomé zůstáváme přirozeně propojeni,“ dodává Nejedlý.

Pohled do nově zrekonstruovaného dvora s venkovním posezením, na sál a zázemí pro účastníkyPohled do nově zrekonstruovaného dvora s venkovním posezením, na sál a zázemí pro účastníkyZdroj: Švandovo divadlo, Richard Moučka

Tvůrčí dům pro všechny generace: divadlo, film, buskeři i hydepark

V sezóně 2023/2024 nabídne Tvůrčí dům Elišky Peškové návštěvníkům divadelní představení včetně projektů vytvořených přímo pro toto centrum. Jedním z nich bude i autorská inscenace připomínající život samotné Elišky Peškové, jejíž premiéra se uskuteční 26. října od 19 hodin. V titulní roli se představí Miroslava Pleštilová, jejíž hereckou partnerkou bude její studentka Iveta Hlubučková. Autorem a režisérem inscenace je Josef Kačmarčík

Zájemci tu budou moci zajít na filmové projekce snímků určených pro klubového diváka, ale i pro děti, rodiny a pamětníky. Tvůrčí dům počítá i s koncerty menších kapel zejména akustických a folkových žánrů. „Rádi bychom nabídli zázemí takzvaným buskerům čili pouličním muzikantům. Ti mohou ozvučit náš vnitroblok či se stát hosty autorských večerů open-mic,“ plánuje Vojtěch Nejedlý.

Tvůrčí dům po rekonstrukci v ulici Elišky Peškové září novotou.Tvůrčí dům po rekonstrukci v ulici Elišky Peškové září novotou.Zdroj: Švandovo divadlo, Richard Moučka

Program centra počítá také s masterclassy a workshopy pro lidi nejrůznějšího věku i zájmů.  Najdou zde sebevzdělání i aktivní odpočinek, umožňující „vypnout“ z každodenní pracovní rutiny. „V rámci podpory mezigeneračních vztahů chystáme cyklus dílen pro rodiče s dětmi, kdy se pod dohledem profesionálního lektora budou věnovat ruční výrobě a tradičním řemeslným aktivitám. S programem Babi, dědo, vyprávějte o Smíchově se obrátíme na prarodiče, ale i na jejich děti a vnuky či vnučky,“ líčí Nejedlý.

Útočiště zde najde také amatérské Herecké studio Švandova divadla a letos založený Dětský divadelní soubor. „Spolu se zastupiteli Prahy 5 uvažujeme také o smíchovském hydeparku, kde bychom dali slovo místním obyvatelům. Rýsuje se také cyklus přednášek významných osobností Prahy 5 a mnoho dalších aktivit,“ upřesňuje dramaturg a vedoucí Tvůrčího domu. 

Pohled do nově zrekonstruovaného sáluPohled do nově zrekonstruovaného sáluZdroj: Švandovo divadlo, Richard Moučka

Návaznost na zvyky a tradice    

Úkolem Tvůrčího domu Elišky Peškové je zároveň podpora sousedské komunity a návrat k původním a jedinečným tradicím Smíchova. „Přinejmenším jednou v měsíci se přihlásíme ke zvykům jako je například prosincová Mikulášská, myslivecký ples, masopust a další události, jež kdysi ke Smíchovu coby městečku za újezdskou branou patřily. Naším cílem je tak i zastavení a uvědomění, na jakém místě a v jakém čase se zde nacházíme. I proto budeme připomínat roční cyklus, v němž naše společnost ještě před nedávnem žila a díky němuž si udržovala stabilitu a pocit jistoty,“ říká Nejedlý.