Město Tábor, tak úzce spojené s husitským revolučním hnutím, vypíná svou hrdou tvář na jihu Čech. Tam, kde dříve řinčely zbraně, dnes cinkají sklenky místních vináren a kavárniček.

Chcete-li také pocítit tu zvláštní atmosféru laskavého tajemna v objetí středověkých hradeb, přijeďte do Tábora a staňte se jejími spolutvůrci. Protože naši návštěvníci jsou odvážní a statečně prozkoumávají podzemní chodby i strašidelné podzemí.

Jsou zvídaví a pátrají po dějinných souvislostech v Husitském muzeu. Milují architekturu a oslovuje je pestrost stavebních slohů od gotické radnice přes renesanční štíty měšťanských domů po barokní perlu Jižních Čech - poutní kostel v Klokotech.

Umí si život vychutnat v Muzeu čokolády a marcipánu i v bezpočtu hospůdek a restaurací. Naši návštěvníci mají rádi nadhled a neváhají pro něj vystoupat na kostelní věž či pozůstatek hradu Kotnov.

Zdroj: Město Tábor

Neváhají se vracet do středověku nejen v září během festivalu Táborská setkání, ale i o letních víkendech v husitském skanzenu Housův mlýn. Zajímá je příroda a učí se ji znát v botanické zahradě, ZOO či lesoparku Pintovka.

Relaxují aktivně a využívají k tomu členitou krajinu protkanou množstvím pěších a cyklistických stezek. Vodní toky spolu se skalnatými srázy a vybudovaným opevněním vytvořily proslulou nedobytnost husitského Tábora.

Český Edison a Tábor

Slavný český vynálezce a elektrotechnik František Křižík přezdívaný „český Edison“ se zasloužil nejen o vybudování elektrické železnice z Tábora do Bechyně (která letos oslaví 120 let od svého vzniku), ale Tábor doslova rozsvítil.

Zdroj: Město Tábor

František Křižík, autor vynálezu regulačního ústrojí obloukové lampy, se narodil 8. července 1847 v pošumavské Plánici u Klatov a zemřel ve věku 94 let 22. ledna 1941 ve Stádlci u Tábora. Křižíkova sláva prudce stoupala a vyvrcholila v roce 1891 při 100. výročí první průmyslové výstavy v Čechách. Provedl celé její osvětlení, navrhl a zkonstruoval světelnou fontánu, která se stala legendou, a návštěvníci ji mohou obdivovat dodnes.

Křižíka lákala i železnice. Pro svůj elektrifikační pokus dostal souhlas s přestavbou trati mezi Táborem a Bechyní. Se stavbou se začalo v dubnu 1902 a již 1. června roku 1903 vyjel na trať dlouhou 24 km zkušebně první vůz. Bechyňská dráha byla první železniční dráhou ve střední Evropě, která byla od počátku stavěna i provozována jako elektrická. První elektrický motorový vůz bechyňské dráhy je zařazen do sbírek Národního technického muzea v Praze.

Železniční trať z Tábora do Bechyně dnes patří k velkým turistickým lákadlům. Provoz na trati prošel modernizací, takže se po ní můžete pohodlně projet i dnes. A pokud byste si chtěli vyzkoušet, jak se tudy jezdilo v dobách našich prababiček, můžete o prázdninách využít sobotní nostalgické jízdy historickou mašinkou Elinkou, více na www.cdnostalgie.cz. Oficiální oslavy k 120. narozeninám jsou naplánovány na 24. června.

Zdroj: Město Tábor

TOP akce

21. 6. – Pocta Křižíkovi

  • přednáška Bc. Heleny Cedlové archivářky Národního technického muzea v Praze, která je věnována historii dráhy a osobnosti českého génia Františka Křižíka
  • koncert Táborského symfonického orchestru BOLECH, hudební koktejl, ve kterém zazní oblíbené filmové melodie a skladby táborského rodáka Oskara Nedbala

24. 6. – Slavnostní odjezd ELINKY

  • kostýmovaná postava Františka Křižíka, obřad požehnání Elinky, doprovodný program

15. 7. –  Šansonový Tábor

  • šansony v podání Magdalény Boháčové, Báry Kodetové, Lenky Malé a dalších interpretů

1., 8., 15., 22. a 29. 7. a 5., 12., 13., 19. a 26. 8. - Léto na Bechyňce

  • Křižíkův vůz Elinka a elektrická lokomotiva Bobinka vás zve na letní nostalgické jízdy po naší nejstarší elektrifikované trati z Tábora do Bechyně. Historický provoz na vybraných pravidelných osobních vlacích (Bobinka) a zvláštních vlacích (Elinka, nutné rezervace).

4.–6. 8. – Komedianti v ulicích

  • festival pouličního divadla, v centru města nabídne trendy reflektující současné pouliční umění a pohybové divadlo

Zdroj: Město Tábor

15.–17. 9. – Táborská setkání

  • mezinárodní historický festival, historické centrum ožívá na 3 dny dávnou historií, časem, kdy se vlády ujal husitský vojevůdce Jan Žižka

Věděli jste, že…

… gotický sál ve Staré radnici s jezdeckou sochou Jana Žižky je v Česku druhým největším necírkevním interiérem v gotickém slohu hned po Vladislavském sále na Pražském hradě?
… táborský orloj na věži radnice je raritou? Má totiž hodiny s 24 číslicemi a jednou hodinovou ručičkou.
… divadlo je středoevropskou zvláštností díky kombinaci jediného jeviště s dvěma pravoúhle připojenými hledišti?
… Jordán je nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, která vznikla v r. 1492 přehrazením Tismenického potoka jako zásobárna pitné vody?
… dělovou kouli, památku na dobývání Tábora Švédy na sklonku třicetileté války v r. 1648, najdete zazděnou v průčelí měšťanského domu Albrechta pekaře v Pražské ulici?
… botanická zahrada je druhou nejstarší v České republice a tvoří oázu klidu v nejrušnější části města?
… mezi oblíbenými kavárnami a cukrárnami najdete jednu, která za své zmrzlinářské umění získala řadu ocenění v prestižních cukrářských soutěžích?

Tábor, místo, kam se budete rádi vracet.

Více informací o historii města, o jeho památkách a expozicích vč. tipů na trávení volného času naleznete na www.visittabor.eu.

Zdroj: Město Tábor