ELEKTRO

 • Revizní technik elektrických zařízení - přípravný kurz, rozšíření nebo prodloužení platnosti osvědčení
 • školení a přezkoušení dle vyhlášky č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
  - § 4-8 a § 10-11.

PLYN                                      


ZÁKLADNÍ A OPAKOVANÁ ŠKOLENÍ

 • Jeřábů a zdvihacích zařízení, vazačů břemen,
 • pohyblivých pracovních plošin,
 • zdvihacích ramp a manipulačních vozíků.


POŽÁRNÍ OCHRANA a OCHRANA PŘED VÝBUCHEM

 • Prevence v oblasti ochrany průmyslových zařízení před výbuchem a požárem,
  ATEX (NV 406/2004 Sb. a NV 23/2003 Sb.),
 • odborná způsobilost osob v oblasti požární ochrany.


BOZP

 • Ve výškách a nad volnou hloubkou,
 • v prostředí s nebezpečím výbuchu,
 • školení o bezpečnosti, ochraně zdraví, ochraně životního prostředí a pravidlech při nakládání s vybranými chemickými látkami,
 • školení provozování kontrol skladovacího zařízení.

 
RADIAČNÍ OCHRANA - příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Připravíme pro vás odborné školení na míru s právnickou firmou roku advokátní kanceláří MT Legal.  Vzdělávání reaguje v souvislosti s realizací zadávacích řízení na výklad postupů a institutů dle nové právní úpravy v zákoně.

SPECIÁLNÍ TECHNIKY SOCIÁLNÍ TERAPIE

Vzdělávací program je určen:

 • sociálním pracovníkům v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství,
 • úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří se zabývají výkonem sociálně právní ochrany dětí.