Záměrem projektu je přiblížit zábavnou a zážitkovou formou techniku a řemesla žákům základních a mateřských škol přímo v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vyškově. Pro tyto účely se nyní budují zcela nové dílenské a výukové prostory určené pro technicko-zábavní programy, kde budou mít děti z regionálních základních škol příležitost vyzkoušet si manuální zručnost i moderní technologie, které se při výuce technických a řemeslných oborů v dnešní době využívají. Zahájení programů je plánováno na podzim 2021.

Kromě popularizace techniky a řemesel je projekt TAG zaměřený na modernizaci technického vybavení školy a zatraktivnění výuky. V dohledné době se tak stávající vybavení školy rozroste o 3D brýle, 3D skener, nové 3D tiskárny, robota, virtuální svářečky, gravírovací laser, novou CNC frézku a další.  V rámci projektu vzniká i nová učebna automatizace a robotizace, která by měla přiblížit výuku strojírenství požadavkům průmyslu 4.0. Z tohoto důvodu byla pro školní rok 2021/2022 otevřena nová specializace oboru strojírenství zaměřená na automatizaci a roboty.

Technická vzdělanost a manuální zručnost – výzva budoucnostiZdroj: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov/archiv

Významnou součástí projektu je i další odborné vzdělávání pedagogů v souladu s aktuálními trendy v oborech stavebnictví, strojírenství a agropodnikání a trendy v oblasti moderní pedagogiky. Významnou součástí projektu jsou také plánované tuzemské i zahraniční exkurze, stáže a jazykové pobyty v zahraničí.  V této souvislosti bude na škole rozšířena výuka technické angličtiny.

Projekt, na jehož podobě se významnou měrou podílela vyškovská firma BKR ČR s.r.o.,finančně podpořila dánská nadace The Velux Foundations.

Technická vzdělanost a manuální zručnost – výzva budoucnostiZdroj: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov/archiv

Manuální zručnost se stává vzácnou schopností, kterou je u dětí třeba kultivovat, a to ne jenom s ohledem na volbu jejich povolání.  Vždyť, kde nejlépe si člověk odpočine než v dílně nebo na zahradě. Takováto relaxace prací je mnohdy nejlepší „terapií“ na dnešní zrychlené pracovní tempo a zážitkem i pro ty, nebo možná právě pro ty, kteří pracují převážně duševně.

Motto projektu proto zní:
„Aby si vyrůstající generace uvědomila, že ruce se dají využít i k něčemu smysluplnějšímu, než je pouze ovládání mobilního telefonu.“

Technická vzdělanost a manuální zručnost – výzva budoucnostiZdroj: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov/archiv