Dotace na inovace jsou přitom nejvyšší od vzniku programu. Ještě v loňském roce mohly firmy získat v programu Inovační vouchery Ústeckého kraje dotaci ve výši 120 000 korun, pro letošní rok je maximální částka už 199 000 korun.

Cílem je dlouhodobá spolupráce firem a výzkumných organizací na inovacích

„Smyslem programu je vytvořit podmínky pro dlouhodobou spolupráci firem z našeho regionu s výzkumnými organizacemi z celé ČR. Dotace je podpoří v konkrétním inovačním projektu. Ten je ale často klíčem k dlouhodobější spolupráci,“ říká Miroslav Cingl z Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK), které program administruje a vyhodnocuje.

Příkladem úspěšné inovace podpořené z programu Inovační vouchery a vzniku dlouhodobější spolupráce s výzkumníky je teplický dodavatel komínových systémů společnost Schiedel. Ta ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT řešila společný projekt vývoje klapek pro nerezové komínové systémy. Díky úspěšně dokončenému vývoji nového produktu se jim otevřel nový trh a firma tak získala zakázky v hodnotě až 3,5 milionu korun. Spolupráce s UCEEB nadále trvá i na dalších projektech.

Dotaci od Ústeckého kraje mohou získat jak výrobní podniky pro inovace produktů, tak i malé a střední firmy třeba na inovace v pracovních procesech či designu. Podmínkou je spolupráce na projektu s výzkumnou organizací.

Firmy a výzkumné organizace často pokračují ve spolupráci i po skončení projektuZdroj: INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.

 Žádost za jedno odpoledne

 Žádosti do programu mohou podávat firmy se sídlem či pobočkou v Ústeckém kraji od 20. ledna do 28. února roku 2018, a to elektronicky přes web Inovačního centra Ústeckého kraje a také vytištěné přes podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Výhodou programu je opravdu jednoduchý formulář žádosti. Když firmy vědí, co přesně chtějí, zvládnou jej vyplnit za jedno odpoledne,“ doplňuje Miroslav Cingl z Inovačního centra Ústeckého kraje, které firmám nabízí zároveň pomoc s nalezením partnera mezi výzkumnými organizacemi.

Inovační vouchery Ústeckého kraje se v roce 2018 vyhlašují již počtvrté. Úspěšných bylo v předchozích třech ročnících 58 inovačních projektů, kterým Ústecký kraj prozatím přispěl na inovace bezmála 5,8 miliony korun.

O Inovačním centru Ústeckého kraje

Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s., (ICUK) přispívá k pozitivní proměně regionu a vyšší konkurenceschopnosti podporou inovací a podnikavosti. Provozuje vlastní podnikatelský inkubátor a sdílenou kancelář pro začínající firmy, kterým pomáhá v akceleraci podnikání. Věnuje se také podpoře inovací a propojování firem s výzkumnými organizacemi, administruje mimo jiné dotační titul Inovační vouchery Ústeckého kraje. Pro motivaci k podnikání a vzdělávání přinesl ICUK do regionu řadu akcí – mj. festival startupů Festup, podnikatelské Snídaně šampionů Junior, večery neúspěchů úspěšných Fuckup Night anebo kreativní víkendy nad otevřenými daty Ústí City Hackathon. Pro párování firem a výzkumných organizací a realizaci transferu znalostí pořádá pravidelná rychlá inovační rande. ICUK mj. domluvil a rozběhl spolupráci UJEP a globální firmy Valeo na vývoji autonomních řídicích systémů a je rovněž hlavním koordinátorem úsilí testování autonomních aut v Ústí nad Labem. Vedle toho v expertní roli spolupracuje na projektu Restart a podílí se na přípravě a aktualizaci regionálních inovačních strategií (RIS a RIS3) atp.  ICUK založily Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje v listopadu roku 2015, plnohodnotně centrum funguje od září 2016.