To je samozřejmě při poměrně vyšších vstupních nákladech na tuto technologii vytápění velmi atraktivní nabídka pro provozovatele. Cesta k prodloužené pětileté záruce na tepelná čerpadla De Dietrich však začíná již při jeho instalaci montážní firmou a uvedením do celkového provozu. První podmínkou pro získání 5leté záruky je totiž dodržení předepsaného postupu instalace tepelného čerpadla, jeho schválení a uvedení do provozu technikem společnosti De Dietrich, který tak zastává funkci tzv. supervizora při montáži.

Zdroj: www.dedietrich-vytapeni.cz

Instalace vyžaduje dodržování určitých standardů, ať už se jedná o prostupy chladícího potrubí přes obvodovou zeď objektu, vedení potrubí, připojení do systému vytápění či samotné umístnění jeho venkovní jednotky. Všechny tyto aspekty mají vliv na správnou funkci a ekonomický provoz tepelného čerpadla. Supervizor vystavuje zároveň protokol o uvedení do provozu, potvrzuje záruční listy, nastavuje základní parametry regulace a seznamuje koncového zákazníka s obsluhou zařízení. V tomto okamžiku nastává další důležitý předpoklad pro získání prodloužené 5leté záruky, a tím je možnost sepsaní servisní smlouvy, která ukládá majiteli tepelného čerpadla jeho každoroční servisní prohlídku.

Pravidelná preventivní prohlídka servisním technikem se zaměřuje především na vizuální kontrolu vnější jednotky čerpadla, tedy stav jejího opláštění, dále na kontrolu výparníku, ventilátoru a elektroinstalace. U vnitřní jednotky pak servisní technik prověří vnitřní vystrojení, oběhové čerpadlo, případně deskový výměník. Opomenout nelze ani izolaci a správnou těsnost chladivového potrubí. Důležitým bodem prohlídky vnitřní jednotky je poté kontrola nastavení regulace, případně přenastavení topné křivky dle požadavku majitele a kontrola činnosti kompresoru, resp. počtu startů a vypnutí celého zařízení.

Zdroj: www.dedietrich-vytapeni.cz

Majitelé tepelného čerpadla De Dietrich vybaveného inteligentním prostorovým regulátorem SMART TC° mohou servisnímu technikovi dokonce na dálku umožnit krátkodobě přístup (max. 72 hod.) do celého systému s cílem provést diagnostiku a případně přenastavení ještě před jeho příjezdem na místo prohlídky. To je v servisním procesu velkou výhodou. Při dodržení těchto pravidelných prohlídek po dobu min. 5 let a zmíněného standardizovaného uvedení do provozu smluvním supervizorem jdou veškeré náklady spojené s případnou opravou tepelného čerpadla k tíži výrobce. „Pravidelný roční servis tepelného čerpadla můžeme bez okolků přirovnat např. k servisním prohlídkám osobního vozu, který vyžaduje určité servisní zásahy pro jeho správnou funkci a bezpečnost," říká Vladislav Maruška ze společnosti BDR Thermea, která je výhradním dovozcem tepelné technologie De Dietrich do ČR.

www.dedietrich-vytapeni.cz